Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/09/2017

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

23/09/2017

Corrective Exercise by FT COACH Module I

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/10/2017

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

21-22/10/2017

5th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2017 (ΑΘΗΝΑ), Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

21-22/10/2017

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training-Group Fitness-Pilates-Yoga)

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/11/2017

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

09/12/2017

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Εναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/01/2018

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

06/01/2018

Yoga Instructor Pro level 1