Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/09/2017

Personal Training Specialist level 4 -Weight Management

23/09/2017

Corrective Exercise by FT COACH Module I

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

12/11/2016

Core Fitness Knowledge Adv Level 2-Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

19/11/2016

Aerial Yoga Instructor

26/11/2016

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

14/01/2017

Personal Trainer Elite level 3

14/01/2017

Core Fitness Knowledge -Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

21/01/2017

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

28/01/2017

Yoga Instructor Pro level 1

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/02/2017

Core Fitness Knowledge Adv Level 2-Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/03/2017

Exercise to Music Pro level 1

11/03/2017

Personal Training-Fitness Assisstant Pro level 1

11/03/2017

Props Pilates Instructor Pro Level 1

11/03/2017

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

18/03/2017

Core Fitness Knowledge Adv Level 2-Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

22/04/2017

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

22/04/2017

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

Μάϊος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

13/05/2017

Corrective Exercise Instructor by FT COACH level 1

20/05/2017

Mat & Props Pilates Teacher Adv level 2

20/05/2017

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

27/05/2017

Group Fitness Instructor Adv level 2

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

10/06/2017

Personal Trainer Elite level 3

17/06/2017

Functional Metabolic Training

24/06/2017

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/07/2017

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED