Εκπαιδευτικό Σύστημα


Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι καινοτόμο, πρωτοποριακό και ευέλικτο.

Προοσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή και επαγγελματία Γυμναστή και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή και Ευρωπαική Πρότυπα - EHFA Standards και το Ευρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework - EQF).


Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιέχει τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι δομημένες σε:

• Εκπαιδευτικούς Κύκλος Ειδικοτήτων (Επίπεδα Εξειδίκευσης)
• Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς Κύκλους
• Ανεξάρτητα Αυτοτελή Σεμινάρια

Βασικές Κατευθύνσεις :
• Personal Training
• Exercise to Music
• Pilates
• Yoga
• Core Knowledge - Μαθήματα Κορμού (συμπληρώνει όλες τις παραπάνω)

Επίπεδα Εξειδίκευσης:
Professional (Pro - Level 1  Βασικό)
Advanced    (Adv - Level 2   Προχωρημένο)
Elite            (Elite - Level 3   Εξειδικευμένο)

Ο Professional Trainer κατέχει τις βασικές επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Ο Advanced Trainer κατέχει προχωρημένες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, στην κατεύθυνση, την οποία έχει επιλέξει.

Ο Elite Trainer αντιπροσωπεύει το κορυφαίο επίπεδο των επαγγελματιών οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχή συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα άσκησης, υγείας και διατροφής.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται απο Δέκα (10) Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς Κύκλους:

• Corrective Exercise by FT COACH
• Olympic Weightlifting
• Functional Metabolic Training
• Suspension Exercise
• Kettlebells Training
• Vibration Training

• Dance Aerobic
• The Art of Dance

• Fight Sports Training
 
• Pilardio

• Aerial Yoga

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σταδιακόπρόγραμμα ένταξης του σπουδαστή, στο χώρο του Fitness. Σα στόχο έχει την εκπαίδευση, την εξάσκηση και την ομαλή εισαγωγή του σπουδαστή στον επαγγελματικό στίβο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες.

Περιλαμβάνει δυο διαδοχικά στάδια: