Εισηγητές

 • BSc in Physical Education and Sports Science
 • MSc in Adapted Physical Education and Sports (children with special needs)
 • Certified Yoga works teacher - 200 hours
 • Pilates Instructor (specialized in Pilates Equipment and Mat)
 • Total Barre Instructor by Stott Pilates
 • First Aid Certificate
 • Specialized in Anatomy, Kinesiology, Physiology of exercise
 • Fitness presenter at National TV (CYBC) during the last 4 years
 • Trainer at Extreme Make Over Cyprus
 • International Fitness Presenter
 • Founder of Karma Pilates & Yoga Studio
 • Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ)
 • Καθηγητής GRAFTS Hellas στον Τομέα Exercise To Music
 • Dance Aerobic Instructor by PEOPLE in MOTION (Germany)
 • International Group Fitness Presenter
 • Radical Fitness Presenter
 • Elite Personal Trainer (EQF Level C), EREPS Membership Certificate
 • Certified by GRAFTS Hellas in Elite Personal & Group Training
 • Professional Vibration Trainer
 • Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ)
 • Προπονητική Τaekwondo WTF 1 Dan
 • Eισηγητής GRAFTS Ηellas, Υπεύθυνος Επαρχίας Πάφου, Κύπρος
 • International Fitness Presenter
 • TV Fitness & Rehabilitation Exercise Presenter
 • Εκπαιδευτής στον Τομέα Εxercise to Music GRAFTS Hellas, Cyprus
 • Exercise Specialist / Group Fitness Teacher at Poseidonio Health, Spa & Fitness Center Paphos, Cyprus
 • Personal Trainer EQF Level 4, EREPS Membership Certificate
 • Elite Group Exercise Presenter (Εxercise to Music, EQF Level 3) - GRAFTS Hellas
 • Ιμάντες Αιώρησης GRAFTS Hellas
 • Radical Fitness representative at Paphos Cyprus
 • Master Trainer & Presenter Radical Fitness / ARGENTINA, International Certification (FIGHT DO - KIMAX - MEGADANZ)
 • American Certified TRXR Suspension Trainer