Εισηγητές

•Bsc in Physical Education and Sports Science
•Master in adapted physical education and sports. (Children with special needs)
•Cetified Yoga works teacher 200 hours
•Pilates instructor (specialized in Pilates equipment and mat )
•Total Barre Instructor by Stott Pilates
•First Aid Certificate
•Specialized in Anatomy, Kinesiology, Physiology of exercise
•Fitness presenter at National TV (CYBC) last 4 years.
•Trainer at Extreme Make Over Cyprus
•International Fitness Presenter
•Founder of Karma Pilates & Yoga Studio

• Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης B.Sc.
• Καθηγητής Grafts Hellas στον τομέα "Exercise To Music".
• Dance Aerobic Instructor by PEOPLE in MOTION (GERMANY)
• International Group Fitness Presenter
• Radical Fitness Presenter
• Elite Personal Trainer ( EQF Level C), EREPS Membership Certificate (European Register of Exercise Professionals – EHFA)
• Certified by GR.A.F.T.S Hellas in Elite Personal & Group Training
• Professional Vibration Trainer

•Πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγης και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
•ΠροπονητικήΤaekwondo W.T.F 1 Dan
•Eισηγητής Grafts Ηellas
Υπεύθυνος Επαρχίας Πάφου,Κύπρος
•International Fitness Presenter
•TV Fitness & Rehabilitation Exercise Presenter
•Εκπαιδευτής στον Τομέα του Εxercise to Music Grafts Hellas ,Cyprus
•Exercise Specialist/Group Fitness Teacher at Poseidonio Health,Spa & Fitness Center Paphos, Cyprus
•Personal Trainer EQF Level 4 EREPS Membership Certificate( European Register of Exercise Professionals )
•Elite Group Exercise Presenter ( Εxercise to Music ) EQF Level 3 Grafts Hellas
•Ιμάντες Αιώρησης Grafts Hellas    
•Radical Fitness representative at Paphos Cyprus.
•Master Trainer & Presenter Radical Fitness/ARGENTINA, International Certification ( FIGHT DO-KIMAX-MEGADANZ)
•American Certified TRXR Suspension Trainer