Γενικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/09/2016

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise Instructor by FT COACH-Level 2

10/09/2016

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

17/09/2016

Αθήνα

Επαναληπτικές εξετάσεις όλων των ειδικοτήτων (Personal Training - Exercise to Music - Pilates - Yoga)

17/09/2016

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

23/09/2016

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

24/09/2016

Θεσσαλονίκη

Personal Training-Personal Trainer Elite level 3

24/09/2016

Αθήνα

Aerobic Elite Trainel level 3

30/09/2016

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/10/2016

Αθήνα

Pilates Spine Corrector Workshop

07/10/2016

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH level 1

08/10/2016

Λάρισα

ACE - Fitness Programming for Overweight and Obesity

15/10/2016

Θεσσαλονίκη

Personal Training-Fitness Assisstant Pro level 1

15/10/2016

Θεσσαλονίκη

Exercise to Music Pro level 1

15/10/2016

Κομοτηνή

Personal Training-Fitness Assisstant Pro level 1

16/10/2016

Θεσσαλονίκη

Τελετή Έναρξης 16-17 & Αποφοίτησης 15-16 (Έναρξη Χειμερινής Περιόδου)

22/10/2016

Κομοτηνή

Exercise to Music Pro level 1

22 & 23/10/2016

Αθήνα

4th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2016 (ΑΘΗΝΑ), Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

29/10/2016

Αθήνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training-Group Fitness-Pilates-Yoga)

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

05/11/2016

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

05/11/2016

Λάρισα

Personal Training Fitness Assisstant Pro level 1

12/11/2016

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor Pro level 1

12/11/2016

Πάτρα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training-Group Fitness-Pilates-Yoga)

12/11/2016

Κομοτηνή

Suspension Exercise

12/11/2016

Αθήνα

Mat Pilates Instructor Pro Level 1

12/11/2016

Αθήνα

Personal Training- Fitness Assisstant Pro Level 1

26/11/2016

Κομοτηνή

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

26/11/2016

Πάτρα

Yoga Instructor Pro level 1

26/11/2016

Κομοτηνή

Functional Metabolic Training

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/12/2016

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

03/12/2016

Θεσσαλονίκη

Props Pilates Instructor Pro Level 1

03/12/2016

Λάρισα

Suspension Exercise

03/12/2016

Αθήνα

PN TEAM-Fight Sports Training

03/12/2016

Πάτρα

Mat Pilates Instructor Pro level 1

10/12/2016

Αθήνα

Suspension Exercise

10/12/2016

Λάρισα

Yoga Instructor Pro level 1

10/12/2016

Αθήνα

ACE - Fitness Programming for Overweight and Obesity

17/12/2016

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2-Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/01/2017

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

07/01/2017

Κομοτηνή

Props Pilates Instructor Pro Level 1

07/01/2017

Κομοτηνή

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

07/01/2017

Λάρισα

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

07/01/2017

Πάτρα

Mat Pilates Instructor Pro Level 1

14/01/2017

Αθήνα

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

14/01/2017

Αθήνα

Yoga Instructor Pro level 1

14/01/2017

Λάρισα

Mat Pilates Instructor Pro Level 1

14/01/2017

Κομοτηνή

Group Fitness Instructor Adv level 2

14/01/2017

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

21/01/2017

Θεσσαλονίκη

Aerial Yoga Instructor

21/01/2017

Λάρισα

Functional Metabolic Training

28/01/2017

Θεσσαλονίκη

Cycling Workshop

28/01/2017

Αθήνα

Functional Metabolic Training

28/01/2017

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher Adv Level 2

28/01/2017

Κομοτηνή

Yoga Instructor Pro Level 1

28/01/2017

Λάρισα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/02/2017

Κομοτηνή

Corrective Exercise Instructor by FT COACH Module 1

11/02/2017

Λάρισα

Props Pilates Instructor Pro level 1

11/02/2017

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

11/02/2017

Θεσσαλονίκη

Personal Training- Fitness Assisstant Pro Level 1

11/02/2017

Θεσσαλονίκη

Pilardio

11/02/2017

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

11/02/2017

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

18/02/2017

Αθήνα

Exercise to Music Pro level 1

18/02/2017

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3

18/02/2017

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

18/02/2017

Κομοτηνή

Equipment Pilates Instructor Pro level 1

18/02/2017

Κομοτηνή

Olympic Weightlifting Training

18/02/2017

Ηράκλειο

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/03/2017

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

04/03/2017

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise Instructor by FT COACH Module 1

04/03/2017

Ρόδος

Factor F by Radical Fitness

04/03/2017

Λάρισα

Sports Condtioning by ACE

04/03/2017

Κομοτηνή

Mat & Props Pilates Teacher Adv Level 2

04/03/2017

Κομοτηνή

Aerial Yoga Instructor

11/03/2017

Αθήνα

Έναρξη μαθημάτων Εαρινής Περιόδου (Personal Training - Pilates - Yoga) (Core Fitness Knowledge - Pro level 1)

11/03/2017

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise Instructor by FT COACH-Module 2

11/03/2017

Λάρισα

Exercise to Music Instructor Pro Level 1

11/03/2017

Λάρισα

Mat & Props Pilates Teacher Adv Level 2

11/03/2017

Κομοτηνή

Sports Condtioning by ACE

11/03/2017

Ρόδος

Vibration Training

17/03/2017

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

18/03/2017

Αθήνα

Exercise to Music Instructor Pro Level 1

18/03/2017

Λάρισα

Personal Trainer Elite level 3

18/03/2017

Λάρισα

Personal Training Elite Level 4-Weight Management

18/03/2017

Πάτρα

Exercise to Music Pro level 1

18/03/2017

Ρόδος

Kettlebells Training

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/04/2017

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

01/04/2017

Αθήνα

Personal Training- Fitness Assisstant Pro Level 1

08/04/2017

Κομοτηνή

Pilardio

22/04/2017

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

22/04/2017

Θεσσαλονίκη

Fitness Programming for Overweight and Obesity by ACE

29/04/2017

Κομοτηνή

Mat & Props Pilates Teacher Adv level 2

29/04/2017

Σέρρες

Yoga Instructor Pro level 1

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/05/2017

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

06/05/2017

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor Pro level 1

06/05/2017

Θεσσαλονίκη

Aerobic Elite Trainer level 3

06/05/2017

Πάτρα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

13/05/2017

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

19/05/2017

Θεσσαλονίκη

Sports Condtioning by ACE

20/05/2017

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2-Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

20/05/2017

Αθήνα

Suspension Exercise

20/05/2017

Κομοτηνή

Personal Trainer Elite level 3

20/05/2017

Πάτρα

Group Fitness Instructor Adv level 2

20/05/2017

Πάτρα

Personal Training-Fitness Assisstant Pro level 1

27/05/2017

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

27/05/2017

Kομοτηνή

Personal Training-Weight Management

27/05/2017

Κομοτηνή

Aerobic Elite Trainel level 3

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/06/2017

Αθήνα

Personal Training Pro level 1 & Adv level 2

09/06/2017

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

10/06/2017

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

10/06/2017

Αθήνα

Corrective Exercise Instructor by FT COACH Module 1

10/06/2017

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise Instructor by FT COACH Module 1

17/06/2017

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher Adv level 2

17/06/2017

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

23/06/2017

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

24/06/2017

Αθήνα

Personal Training-Personal Trainer Elite level 3

24/06/2017

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

24/06/2017

Πάτρα

Personal Training- Fitness Instructor Adv level 2

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/07/2017

Αθήνα

Kettlebells Training

01/07/2017

Πάτρα

Kettlebells Training

08/07/2017

Αθήνα

Olympic Weightlifting Training

08/07/2017

Αθήνα

Spine Corrector Workshop

08/07/2017

Πάτρα

Olympic Weightlifting Training

15/07/2017

Αθήνα

Personal Training level 4-Weight Management Specialist - EQF level 5

15/07/2017

Αθήνα

ACE - Fitness Programming for Overweight and Obesity

22/07/2017

Αθήνα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED