Εκπαιδευτικό Σύστημα

 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της GRAFTS είναι καινοτόμο, πρωτοποριακό και ευέλικτο.

Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή και Επαγγελματία του Fitness ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή και Ευρωπαικά Πρότυπα EUROPE ACTIVE/EHFA Standards και το Ευρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework - EQF).


Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι δομημένες σε:

 • Εκπαιδευτικούς Κύκλους Ειδικοτήτων (Επίπεδα Εξειδίκευσης)
 • Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς Κύκλους
 • Ανεξάρτητα Αυτοτελή Σεμινάρια

Βασικές Κατευθύνσεις :

 • Personal Training
 • Exercise to Music
 • Pilates
 • Yoga
 • Core Fitness Knowledge - Μαθήματα Κορμού (Τα μαθήματα κορμού είναι ΚΟΙΝΑ μαθήματα για όλες τις βασικές κατευθύνσεις)

Επίπεδα Εξειδίκευσης:

 • Professional (Pro - Level 1 - Βασικό)
 • Advanced (Adv - Level 2 - Προχωρημένο)
 • Elite (Elite - Level 3 - Εξειδικευμένο)
 • Specialized (Specialist - Level 4)


Ο Professional Trainer κατέχει τις βασικές επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Ο Advanced Trainer κατέχει προχωρημένες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, στην κατεύθυνση, την οποία έχει επιλέξει.

Ο Elite Trainer αντιπροσωπεύει το κορυφαίο επίπεδο των επαγγελματιών οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχής συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα άσκησης, υγείας και διατροφής.

Ο Specialized Trainer αντιπροσωπεύει το εξειδικευμένο επίπεδο των επαγγελματιών της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχής συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε ειδικούς πληθυσμούς (άτομα με παχυσαρκία, προδιαβήτη ή άλλες χρόνιες καταστάσεις υγείας).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται απο δεκατρείς (13) Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς Κύκλους:

 • ACE Health Coach
 • Corrective Exercise by FT COACH
 • Suspension Exercise
 • Functional Metabolic Training
 • Olympic Weightlifting
 • Kettlebells Training
 • Vibration Training
 • Fight Sports Training
 • Dance Aerobic
 • Aqua Fitness
 • Pilardio
 • Aerial Yoga
 • Fun Kids Yoga

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σταδιακό πρόγραμμα ένταξης του σπουδαστή, στο χώρο του Fitness. Σα στόχο έχει την εκπαίδευση, την εξάσκηση και την ομαλή εισαγωγή του σπουδαστή στον επαγγελματικό στίβο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες.

Περιλαμβάνει δυο διαδοχικά στάδια: