Γιατί να γίνεις Μέλος

Το GRAFTS Members Club αποτελεί την κοινότητα των Fitness Professionals με στόχο να εξασφαλίζει στα μέλη του ένα προνομιακό σύστημα υπηρεσιών και παροχών αναγκαίων για το επάγγελμά τους και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων του κλάδου.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • σε όλους τους επαγγελματίες του Fitness

 • στους σπουδαστές της GRAFTS, λειτουργώντας ως συμπληρωματικό εφόδιο εξέλιξης

 • στους αποφοίτους, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με τη GRAFTS

 • σε όλους όσους επιθυμούν να έχουν επικοινωνία με τη GRAFTS και να συμμετέχουν στις δράσεις της

ΣΤΟΧΟΙ

 • η αναζήτηση και παροχή της επιστημονικής γνώσης

 • η ανατροφοδότηση και η εξέλιξη στον επαγγελματικό τομέα του Fitness

 • η αναγνώριση της προσφοράς του επαγγελματία του Fitness

 • η διαρκής ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη της άσκησης

 • η δια βίου εκπαίδευση στο χώρο του Μαζικού Αθλητισμού

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το σύστημα υπηρεσιών και παροχών του GRAFTS Memebers Club αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: Ενημέρωση, Εργασία, Εκπαίδευση, Προσφορές οι οποίες οργανώνονται και παρουσιάζονται στα ακόλουθα τέσσερα προγράμματα:

 • GRAFTS Members Club Training

  Το μέλος έχεις δικαίωμα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά γεγονότα της GRAFTS (συνέδρια - σεμινάρια - ημερίδες - κύκλοι σπουδών) λαμβάνοντας σημαντικά ποσοστά εκπτώσεων, ώστε να επιτυγχάνονται ένας από τους αρχικούς στόχους του CLUB, αυτός της δια βίου εκπαίδευσης.

 • GRAFTS Members Club Essentials

  Το μέλος έχει πρόσβαση στην επιστημονική βάση δεδομένων της GRAFTS για θέματα που αφορούν το επάγγελμα του (ασφάλεια - εργασία - εξοπλισμός - άσκηση - διατροφή). Επιπλέον το CLUB εξασφαλίζει τα απαραίτητα εφόδια για την εργασία του, μέσα από το σύστημα ειδικών προσφορών & εκπτώσεων που επιτυγχάνει.

 • GRAFTS Members Club & School

  Το μέλος αποκτά τη δυνατότητα άμεσης & έγκαιρης ενημέρωσης για τη δράση της GRAFTS, το δικαίωμα να συμμετάσχει στα προγράμματα GRAFTS & Research (συμμετοχή σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα), GRAFTS & Events (παρουσιάσεις σε συνέδρια), και τέλος τη δυνατότητα να αποστέλλει καταχωρήσεις (άρθρα- έρευνες, κλπ) προς ανακοίνωση στην ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του CLUB

 • GRAFTS Members Club Career

  Το μέλος δύναται να απευθύνεται στο CLUB κατά την αναζήτηση εργασίας και έχει την άμεση προτεραιότητα στην κάλυψη διαθέσιμων θέσεων, που αντιστοιχούν στα προσόντα και τις ανάγκες του.

 Κατεβάστε το Ενημερωτικό Έντυπο του Grafts Members Club

pdf logo

 

Σύνδεση

* Υποχρεωτικό πεδίο" />