Μαθήματα κορμού

Οι σπουδαστές για να αποκτήσουν Πιστοποίηση εξειδίκευσης σε μια από τις τέσσερις (4) βασικές  κατευθύνσεις  οφείλουν να παρακολουθήσουν επιπρόσθετα και τις παρακάτω θεωρητικές εκπαιδευτικές ενότητες του επιπέδου που έχουν επιλέξει.

Τα μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτικά στις κατευθύνσεις Personal Training & Exercise to Music και προαιτερικά στις κατευθύνσεις Pilates & Yoga.

 • Ανατομία - Κινησιολογία Ι

  • Ορισμός ανατομικής θέσης
  • Ανατομικοί όροι για περιγραφή σώματος
  • Ανατομικοί όροι περιγραφής των κινήσεων και o ρόλος των μυών
  • Οστεολογία και ανατομία αρθρώσεων
  • Σύνδεσμοι και τένοντες
  • Παράγοντες που επηρεάζουν κινητικότητα
  • Προσανατολισμός του σώματος
  • Μυϊκό σύστημα
  • Ανατομική Κατηγοριοποίηση Μυών
  • Μηχανική του Ανθρώπινου Σώματος
  • Βασική μυολογία

 • Ανατομία - Κινησιολογία ΙI

  • Νευρικό σύστημα
  • Αγγειακό σύστημα
  • Αναπνευστικό σύστημα
  • Μυολογία-οστεολογία-κινησιολογία κάτω άκρων
  • Μυολογία οστεολογία-κινησιολογία άνω άκρων
  • Μυολογία-οστεολογία-κινησιολογία Κορμού
  • Πρακτική εφαρμογή κινησιολογίας
  • ΤραυματισμοίΑνατομία του μυϊκού κυττάρου

 • Φυσιολογία της Άσκησης I

  • Μυϊκό κύτταρο
  • Μεταβολικό σύστημα
  • Αερόβια και αναερόβια άσκηση
  • Επίδραση της άσκησης στο Καρδιοαναπνευστικό σύστημα
  • Επίδραση της άσκησης στο Μυϊκό σύστημα
  • Επίδραση της άσκησης στο Νευρομυϊκο σύστημα
  • Μυϊκός κάματος
  • Μεταβολισμός ηρεμίας
  • Σύνθεση μυϊκών ινών
  • Είδη μυϊκής συστολής
  • Τύποι μυϊκών ασκήσεων

 • Φυσιολογία της Άσκησης II

  • Φυσιολογία κυττάρου
  • Μυϊκό κύτταρο
  • Μυϊκή Σύσπαση
  • Σύνθεση και Ιδιότητες μυϊκών ινών
  • Ενεργειακά συστήματα – Μεταβολισμός Άσκησης
  • Επίδραση της άσκησης στο Καρδιοαναπνευστικό σύστημα
  • Γαλακτικό οξύ και επίδοση
  • Προσαρμογές αερόβιας προπόνησης και αντιστάσεων
  • Μηχανική μυός
  • Νευρομυϊκες Προσαρμογές άσκησης αντιστάσεων

 • Διατροφή Άσκηση και Υγεία I

  • Εισαγωγή στη διατροφή και υγεία
  • Θρεπτικά συστατικά
  • Πρόσληψη υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών
  • Αλκοόλ
  • Βιταμίνες
  • Ανόργανα συστατικά
  • Αναπλήρωση υγρών
  • Θερμιδικό περιεχόμενο θρεπτικών συστατικών
  • Ενεργειακές ανάγκες ανθρώπου
  • Θερμιδικό ισοζύγιο
  • Μύθοι της διατροφής
  • Βασικές οδηγίες προς τους ασκούμενουςΔιατροφή και υγεία

 • Διατροφή Άσκηση και Υγεία II

  • Ρύθμιση σωματικού Βάρους
  • Πυραμίδα της διατροφής στον κόσμο
  • Ενεργειακή ισορροπία
  • Άμεση και Έμμεση θερμιδομετρια
  • Δείκτης Μάζας Σώματος
  • Μεταβολικό σύνδρομο συστάσεις-οδηγίες
  • Διαχείριση σωματικού βάρους
  • Μέθοδοι Μέτρηση σωματικής μάζας
  • Ο ρόλος της λεπτίνης
  • Γλυκαιμικός δείκτης Δείκτης ινσουλίνης Δείκτης κορεσμού
  • Διαβήτης τύπου ΙΙ
  • Σίδηρος, Αιμοχρωμάτωση, Ελεύθερες ρίζες
  • Διατροφικές διαταραχές