Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση της παρακολούθησης των βασικών επιπέδων εκπαίδευσης (level 1-2-3-4) όλων των Ειδικοτήτων - Κατευθύνσεων (Personal Training - Exercise to Music - Pilates - Yoga), γίνεται μετά από εξετάσεις στα ανάλογα μαθήματα, με την απονομή τίτλου Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης.

Σε άλλη περίπτωση παρέχεται για όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες (Εκπαιδευτικοί Κύκλοι Ειδικοτήτων - Ανεξάρτητοι Εκπαιδευτικοί Κύκλοι - Ανεξάρτητα Αυτοτελή Σεμινάρια) αντίστοιχη Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα GRAFTS Certificates είναι τα μοναδικά πιστοποιητικά Fitness, που έχουν δώσει δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης στην πλειοψηφία των αποφοίτων της, κυρίως στην Ελλάδα, την Κύπρο, σε όλη την Ευρωπαική Ένωση αλλά σε όλες τις χώρες Παγκοσμίως όπου τα Πιστοποιητικά της αναγνωρίζονται μέσα από τις Διεθνείς Συνεργασίες που έχει επιτύχει.

pistopoiitiko grfats

 


Η GRAFTS είναι ο Πρώτος Εκπαιδευτικός Πάροχος Fitness στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την EUROPE ACTIVΕ (European Health & Fitness Association) και απονέμει στις παρακάτω Ειδικότητες–Κατευθύνσεις τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά της  EUROPE ACTIVE (European Health &  Fitness Association - EHFA), που τυγχάνουν Διεθνούς Αναγνώρισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF):

 
FITNESS ASSISTANT EQF level 2 - GROUP FITNESS INSTRUCTOR EQF level 3 - FITNESS INSTRUCTOR EQF level 3

PILATES TEACHER EQF level 4 - PERSONAL TRAINER EQF level 4 -  WEIGHT MANAGEMENT EQF level 5

 

EREPS GF logo      EREPS FI logo   EN PIL  EREPS PT logo  

 

GRAFTS Hellas Accreditation Certificate

 

Μέσω της διαδικασίας Διαπίστευσης - Accreditation που έχει πετύχει απο την EUROPE ACTIVE - EHFA παρέχει για πρώτη φορά σε όλους τους Αποφοίτους της σε Ελλάδα και Κύπρο τρία (3) μοναδικά προνόμια:

 
EA logo Standards                 EREPS new logo

- Να κατέχουν Πιστοποιητικό με Διεθνή Αναγνώριση στο Fitness (EHFA STANDARDS)

- Να εγγραφούν στο Ευρωπαικό Μητρώο των Επαγγελματιών Fitness  (EREPS)

- Να διαθέτουν τη μέγιστη Επαγγελματική Επάρκεια για την Αγορά Εργασίας

 

Στην ειδικότητα της YOGA που αποτελεί την 4η ειδικότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί η διαδικασία διαπίστευσης (Standards) από την EUROPE ACTIVE - EHFA, η GRAFTS συνεργάζεται με την Άννα Ζώρζου και το YOGA WORKS (USA) έτσι ώστε να παρέχει στην ειδικότητα αυτή τα πλέον διασφαλισμένα ποιοτικά και αξιόπιστα εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση από το YOGA ALLIANCE (USA).


Από το 2016 η GRAFTS αποτελεί τον Πρώτο και Μοναδικό Εκπαιδευτικό Πάροχο Fitness στην Ελλάδα που συνεργάζεται με το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης - American Council on Exercise (ACE), ως Επίσημος Εκπαιδευτικός Έταιρος (Education Partner) στο πλαίσιο των Διεθνών Εκπαιδευτικών Συνεργασιών της, έτσι ώστε τα Πιστοποιητικά Εξειδίκευσης της να τυγχάνουν αναγνώρισης από την Παγκόσμια αγορά του Fitness.

 ACE Education Partner Certificate GRAFTS FINAL