Personal Training Conference

Επεξηγήσεις Eισηγήσεων Personal Training Conference

5th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2017

 • Ο ρόλος του ειδικού της άσκησης στην αποκατάσταση κακώσεων μηνίσκου από τους Γιώργο Καραναστάση (ΜSc) - Σταύρο Καραναστάση (BSc)

  Μετά τον ορθοπεδικό χειρουργό και το φυσικοθεραπευτή έρχεται ο σημαντικός ρόλος του ειδικού της άσκησης. θα παρουσιαστούν οι παράμετροι ενός προγράμματος αποκατάστασης αλλά και οι μέθοδοι κίνησης και αξιολόγησης (Μέρος 1).

  Από τη θεωρία του πρώτου μέρους στην πράξη του δευτέρου. Βασικός άξονας η αύξηση της λειτουργικότητας-δύναμης των κάτω άκρων μέσω πρότυπων προγραμμάτων που στοχεύουν στην επαναφορά της φυσικής κατάστασης (Μέρος 2).

 • Άσκηση & Σακχαρώδης Διαβήτης από την Άννα Μαρία Τουβρά (PhD)

  Η συστηματική και η επιβλεπόμενη άσκηση σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη θεωρείται πλέον ως απαραίτητο συστατικό στην αντιμετώπιση της νόσου και υποστηρίζεται έντονα από τις πιο επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές άσκησης για αυτήν την ομάδα ειδικού πληθυσμού. Η εισήγηση αυτή θα παρουσιάσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας επαγγελματίας της άσκησης για αυτές τις περιπτώσεις πελατών και θα εστιαστεί σε προτεινόμενα προγράμματα εξατομικευμένης άσκησης.

 • Η σχέση μεταξύ άσκησης, διατροφικού χρονισμού και ενεργειακού ισοζυγίου για απόδοση, υγεία και ποιότητα ζωής από τον Marco Petrin (MSc)

  Ο άνθρωπος από την ύπαρξη του έως και σήμερα δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ παρόλο που ζει συνεχώς σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα στο πέρασμα των αιώνων. Παράλληλα, η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για καλή υγεία και σωματική απόδοση. Η εισήγηση αυτή θα παρουσιάσει το ρόλο που παίζει ο διατροφικός χρονισμός στην άσκηση και στην ποιότητα ζωής και πως όλα αυτά επιδρούν στο ενεργειακό ισοζύγιο ενός ασκούμενου αναψυχής ή αθλητή.

 • Νομικά ζητήματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Personal Training από τον Άγγελο Πατρώνη

  Προϋποθέσεις και όρια κατά την άσκηση του επαγγέλματος - Περιπτώσεις συντρέχουσας αστικής και ποινικής ευθύνης (Πεδίο εφαρμογής της πρακτικής - π.χ. χορήγηση/πώληση σκευασμάτων, εκγύμναση ειδικών ομάδων πληθυσμού χωρίς τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια, ατύχημα από αμέλεια, αποζημίωση πελάτη κλπ)

  Συμβόλαιο συνεργασίας με πελάτη (freelancer) σε χώρο εκτός γυμναστηρίου και με επιχείρηση γυμναστηρίου (contractor) - Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης (Ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατά την άσκηση του επαγγέλματος, Κώδικας ηθικής).

 • Γυναίκα & Προπόνηση Αντιστάσεων από τον Γιώργο Μπουγιατιώτη (BSc)

  Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες προπόνησης των γυναικών με αντιστάσεις και πως μπορούν να πετύχουν τη σωματική μεταμόρφωση; Πως μπορεί ένας προσωπικός γυμναστής να σχεδιάσει εξατομικευμένα προγράμματα και να τροποποιήσει βασικές τεχνικές ασκήσεων για τις πελάτισσές του; Oι απαντήσεις σε μια διαδραστική εισήγηση που παντρεύει τη θεωρία με την πράξη.

 • Διόρθωση Στάσης Σώματος: Από τη θεωρία στην πράξη από τον Patrick Bejjani (MSc)

  Η διόρθωση της στάσης σώματος λειτουργεί με το να θέτει το σώμα στη βέλτιστη θέση ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και ανώδυνα τόσο τις ανάγκες της καθημερινότητας όσο και της προπόνησης. Αυτή η εισήγηση θα επιδείξει αποδεδειγμένες τεχνικές που βοηθούν στη βελτίωση της στάσης σώματος σε στατική ή δυναμική θέση, μέσω εκγύμνασης συγκεκριμένων λειτουργικών κινήσεων. Θα παρουσιαστούν μέθοδοι αξιολόγησης των μυϊκών ανισορροπιών και πρακτικές βελτίωσης της στάσης σώματος μέσω προπόνησης ευλυγισίας, αντιστάσεων και ενεργοποίησης των κατάλληλων μυών.

 • Προθέρμανση: Προσεγγίζοντας τα νέα δεδομένα από τον Αλέξη Μπατρακούλη (MSc)

  Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η δομή και οι τρόποι εφαρμογής της δυναμικής προθέρμανσης για ασκούμενους αναψυχής και αθλητές. Παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες επιστημονικές οδηγίες σχετικά με το θέμα και προτείνονται τεκμηριωμένα προγράμματα για χρήση από προσωπικούς γυμναστές. Γνωρίστε την προθέρμανση της νέας γενιάς!

Υποστηρικτής Personal Training Conference