Κανονισμός Συμμετοχής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 4th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2016

1. Η συμμετοχή στο Summit επιτρέπεται μόνο σε αυτούς που έχουν καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση και έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά.

2. Η είσοδος και η έξοδος στο συνεδριακό χώρο επιτρέπεται στους συνέδρους που θα φοράνε το ειδικό visa band (βραχιολάκι), το οποίο θα παραλαμβάνει ο κάθε σύνεδρος κατά την διαδικασία της εγγραφής του ή του checking. Θα πρέπει ο σύνεδρος να το φορά συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του Summit. Δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς καταστρέφεται και δεν έχει ισχύ.

3. To checking θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 22 Οκτωβρίου 2016 από τις 08:00.

4. Με την εγγραφή του ο σύνεδρος και την παραλαβή του visa band παραλαμβάνει έντυπο υλικό και σημειώσεις εισηγητών (εφόσον διατίθενται).

5. Ο σύνεδρος για την συμμετοχή του στα προγράμματα του Summit οφείλει να έχει μαζί του τον απαραίτητο αθλητικό ρουχισμό.

6. Δεν εγκαταλείπει τα προσωπικά του είδη εντός του χώρου του Summit και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη του. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα απώλεια προσωπικών αντικειμένων των συνέδρων.

7. Η συμμετοχή στα προγράμματα επιτρέπεται στο χώρο που υποδεικνύεται από τους διοργανωτές.

8. Ο σύνεδρος οφείλει να διατηρεί τους χώρους του συνεδρίου καθαρούς καθώς και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια - τουαλέτες) μετά από κάθε χρήση.

9. Κατά την διάρκεια του Summit οι σύνεδροι οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να είναι απολύτως συνεργάσιμοι με τους υπευθύνους του Summit. Μπορούν να παρακολουθούν είτε συμμετέχοντας είτε όχι αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν το σύνεδρο από το συνεδριακό χώρο και να μην επιτρέψουν την είσοδο του.

10. Οφείλουν επιπλέον να έρχονται στην προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης και να αποχωρούν στη λήξη του, ώστε η εκπαίδευση να είναι πλήρης και αποτελεσματική.

11. Κατά τη διάρκεια του Summit απαγορεύεται η ιδιωτική βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο (κάμερα - κινητό τηλέφωνο). Το Summit θα βιντεοσκοπηθεί από επαγγελματική ομάδα και οι σύνεδροι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις βιντεοκασέτες - DVD του σεμιναρίου στο γραφείο της GRAFTS.

12. Για την συμμετοχή σας στα κλειστά τμήματα θα πρέπει να προμηθευτείτε το ειδικό κουπόνι εξοπλισμού κατά την διαδικασία του checking στη γραμματεία του συνεδρίου. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας ειδικά όσον αφορά τα κλειστά τμήματα. Με το ειδικό κουπόνι παραλαμβάνεται τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Στο τέλος του προγράμματος, παραδίδεται τον εξοπλισμό και επιστρέφεται το κουπόνι. Σε περίπτωση μη παράδοσης εξοπλισμού ο σύνεδρος θα χρεώνεται τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε.

13. Το καθ' οποιονδήποτε μορφή περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, υλικό ( έντυπο - ηλεκτρονικό κλπ), η εκπαιδευτική μέθοδος, τα σήματα, οι χορογραφίες και το σύστημα διάρθρωσης τους αποτελεί πνευματικό δικαίωμα της GRAFTS και απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή η χρήση χωρίς την έγκριση της.

14. Σε περίπτωση εγγραφής και μη συμμετοχής στο Summit για οποιονδήποτε λόγο του συμμετέχοντα (ασθένεια - μεταμέλεια κλπ) το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου δεν ακυρώνεται.

15. Με την συμπλήρωση της αίτησης (σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική) ή με την καταβολή του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής ο σύνεδρος αυτόματα αποδέχεται τους όρους συμμετοχής και τον κανονισμό του Summit.