Πρόγραμμα

Το 4th GRAFTS FITNESS SUMMIT by GRAFTS Hellas θα λειτουργήσει αποκλειστικά με τη μέθοδο των Workshops & Masterclasses


Τι είναι τα WORKSHOPS;

Τα Workshopς είναι εξειδικευμένα επιμορφωτικά εργαστήρια που εστιάζονται σε ένα θέμα και αναπτύσσονται σε δυο άξονες, θεωρία και πράξη. Συνήθως περιλαμβάνουν το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος – τίτλου και στη συνέχεια δίνετε έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, στην εξάσκηση και γενικότερα στη βιωματική προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου διδάσκονται και εξασκούνται όλες οι απαραίτητες τεχνικές, οι ασκήσεις και οι πρακτικές εφαρμογές με την ανάλογη καθοδήγηση, διόρθωση και ανατροφοδότηση - Feedback από τους βασικούς Εισηγητές και τους βοηθούς – practical assistants.

Τα workshops πραγματοποιούνται σε ομάδες συνέδρων ανάλογα με την εισήγηση και οι θέσεις είναι πάντα περιορισμένες.

Πρόγραμμα 4th GRAFTS FITNESS SUMMIT 2016