Κανονισμός Συμμετοχής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 26th International Health & Fitness Congress 2017

1. Η συμμετοχή στο Συνέδριο επιτρέπεται μόνο σε αυτούς που έχουν καταθέσει  την αντίστοιχη αίτηση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

2. Η είσοδος και η έξοδος στο συνεδριακό χώρο επιτρέπεται στους συνέδρους που θα φοράνε το ειδικό visa band (βραχιολάκι), το οποίο θα παραλαμβάνει ο κάθε σύνεδρος κατά την διαδικασία της εγγραφής του ή του checking. Θα πρέπει ο σύνεδρος να το φορά συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς στην περίπτωση αυτή καταστρέφεται και καθίσταται ανενεργό.

3. To checking θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 31 Μαρτίου 2017 από τις 08:00.

4. Με την εγγραφή και την παραλαβή του visa band, ο σύνεδρος παραλαμβάνει έντυπο υλικό και σημειώσεις εισηγητών (εφόσον διατίθενται).

5. Ο σύνεδρος για την συμμετοχή του στα προγράμματα του Συνεδρίου οφείλει να έχει μαζί του τον απαραίτητο αθλητικό ρουχισμό.

6. Ο σύνεδρος δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει τα προσωπικά του είδη εντός του χώρου του Συνεδρίου και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξή τους. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των συνέδρων.

7. Η συμμετοχή στα προγράμματα επιτρέπεται στον χώρο που υποδεικνύεται από τους διοργανωτές.

8. Ο σύνεδρος οφείλει να διατηρεί τους χώρους του συνεδρίου καθώς και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια - τουαλέτες) καθαρούς μετά από κάθε χρήση.

9. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, οι σύνεδροι οφείλουν να συμπεριφέρονται  κόσμια και να είναι απολύτως συνεργάσιμοι με τους υπευθύνους του Συνεδρίου. Μπορούν να παρακολουθούν -είτε συμμετέχοντας είτε  όχι- αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν το σύνεδρο από το συνεδριακό χώρο και να μην επιτρέψουν την είσοδο του.

10. Οι σύνεδροι οφείλουν επιπλέον να έρχονται στην προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης και να αποχωρούν στη λήξη των μαθημάτων, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να παρέχονται με πληρότητα.

11. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου απαγορεύεται η ιδιωτική βιντεοσκόπηση  με οποιοδήποτε μέσο (κάμερα - κινητό τηλέφωνο). Το Συνέδριο θα βιντεοσκοπηθεί από επαγγελματική ομάδα και οι σύνεδροι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να προμηθευτούν τα DVD του συνεδρίου στα γραφεία της GRAFTS.

12. Το καθ' οποιαδήποτε μορφή περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, υλικό (έντυπο - ηλεκτρονικό κλπ), η εκπαιδευτική μέθοδος, τα σήματα, οι χορογραφίες και το σύστημα διάρθρωσης τους αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της GRAFTS και απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή η χρήση χωρίς την έγκριση της. Σε διαφορετική περίπτωση η GRAFTS επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

13. Η πολιτική ακύρωσης δεν επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων. Οι σύνεδροι που δεν θα συμμετάσχουν για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια - μεταμέλεια κλπ) μπορούν να εξαργυρώσουν το 75% του κόστους συμμετοχής (και το 100% σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ανώτερης βίας) σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται απο τη GRAFTS HELLAS στους επόμενους 6 μήνες.

14. Με την συμπλήρωση της αίτησης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ή με την καταβολή του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής, ο σύνεδρος αυτόματα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και τον κανονισμό του Συνεδρίου.