Προσκεκλημένοι εισηγητές

 • Marc Oliver Kluike

   

 • Tina Herden

   

 • Marcus Sweppe

   

 • Robert Steinbacher

   

 • Kathy Maier

   

 • Leslee Bender

   

 • Balasz Fuzessy

   

 • Bianca Swartout

   

 • Yaman Yasmonite Okur

   

 • Cliff Collins

   

 • Vladimir Snezhik

   

 • Cristina Kiki

   

 • Tania Lulcheva

   

 • Paolo Caserotti

   

 • Luciano Mottola

   

 • Boris Zavaritskiy

   

 • Taras Klimov

   

 • Renata Ago

   

 • Laszlo Zopcsak

   

 • Sabrena Merrill

   

 • Rita Santos Rocha

   

 • Jessica Exposito Lozano

   

 • Malcolm Muirhead

   

 • Sarig Hajnalka

   

 • Gil Lopez

   

 • Aniko Gog

   

 • Jasmin Waldmann

   

 • Bryant Cedric

   

 • Anthony Wall

   

 • Sebastian Piatek

   

 • Simona Pajaujiene

   

 • Kim David

   

 • Tony Rapillo