Γενικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017 στην Αθήνα

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές όλων των τμημάτων της εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017 καθώς και τους σπουδαστές προηγούμενων ετών όλων των ειδικοτήτων (Personal Training, Exercise to Music, Pilates & Yoga) στην πόλη της Αθήνας, ότι στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν γενικές εξετάσεις (θεωρητικές και Πρακτικές) σε όλες τις ειδικότητες και για όλα τα επίπεδα.

Όλοι όσοι θα λάβουν μέρος θα πρέπει έως και την Τετάρτη 20/09/2017 να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6932547541 και να δηλώσουν την ειδικότητα και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση τους.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων σε Θεωρία και Πράξη θα αποσταλλεί στους εξεταζομένους μέσω SMS.

Για οποιαδήποτε επιπλεόν πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 6932547541.

Εξετάσεις Εαρινής Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017 στην Αθήνα

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές της Εαρινής εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017 καθώς και τους σπουδαστές προηγούμενων ετών και άλλων ειδικοτήτων (Exercise to Music, Pilates & Yoga) στην πόλη της Αθήνας, ότι στις 22 και 23 Ιουλίου 2017 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της ειδικότητας Personal Training για τα επίπεδα Levels 1, 2 & 3.

Οι σπουδαστές με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών θα πρέπει έως και την Τετάρτη 19/07/2017 να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6932547541 και να δηλώσουν την ειδικότητα και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση τους.

Οι σπουδαστές της περιόδου 2016 2017 της Ειδικότητας Personal Training θα εξεταστούν με βάση το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα:


Θεωρητική Εξέταση

Σάββατο 22/07/2017


Πρακτική Εξέταση

Κυριακή 23/07/2017


Για οποιαδήποτε επιπλεόν πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 6932547541.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2017 στην Αθήνα

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές της εκπαιδευτικής περιόδου 2016-2017 καθώς και τους σπουδαστές προηγούμενων ετών στην πόλη της Αθήνας, ότι στις 10 και 11 Ιουνίου 2017 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικοτήτων Personal Training & Group Fitness για τα επίπεδα Level 1 & 2.

Οι σπουδαστές με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών θα πρέπει έως και την Παρασκευή 09/06/2017 να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6932547541 και να δηλώσουν την ειδικότητα και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση τους.

Οι σπουδαστές της περιόδου 2016 2017 των Ειδικοτήτων Personal Training & Group Fitness θα εξεταστούν με βάση το παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα:


Θεωρητική Εξέταση

Personal Training - Group Fitness - Pilates Training

Σάββατο 10/06/2017, 11.00-13.00


Πρακτική Εξέταση

Group Fitness

Κυριακή 11/06/2017, 11.00-13.00

Personal Training

Κυριακή 11/06/2017, 13.00-15.00

Pilates Training

Κυριακή 11/06/2017, 19.00-21.00


Για οποιαδήποτε επιπλεόν πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 6932547541.