Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές των εκπαιδευτικών χειμερινών κύκλων Personal Training, Exercise to Music, Pilates Training (Mat, Props, Equipment) & Yoga Training της Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την πρακτική τους εξάσκηση να επικοινωνήσουν στο 6932547541.

Εξετάσεις Mat & Props Pilates Adv level 2 & Επαναληπτικές εξετάσεις Mat Pilates Instructor Pro level 1 - Props Pilates Instructor Pro level 1

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές της Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017 καθώς και τους σπουδαστές προηγούμενων ετών της πόλης της Αθήνας, ότι στις 29 Απριλίου 2017 θα διεξαχθούν εξετάεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο Mat & Props Adv Level 2 καθώς και επαναληπτικές εξετάσεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο Mat Pilates Instructor Pro Level 1 και Props Pilates Instructor Pro level 1

Οι σπουδαστές με εκκρεμότητες προηγούμενων Εκπαιδευτικών Περιόδων, θα πρέπει έως και 28/04/2017 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932547541 και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση τους.

Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση:

Σάββατο 29/04/2017, 13.30-16.00

Εξετάσεις Personal Trainer Elite level 3 & Επαναληπτικές εξετάσεις Adv level 2

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές της Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017 καθώς και τους σπουδαστές προηγούμενων ετών της πόλης της Αθήνας, ότι στις 08 Απριλίου 2017 θα διεξαχθούν εξετάεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο Personal Trainer Elite level 3 και επαναληπτικές εξετάσεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο Personal Training Adv Level 2.

Οι σπουδαστές με εκκρεμότητες προηγούμενων Εκπαιδευτικών Περιόδων, θα πρέπει έως και 07/04/2017 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932547541 και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση τους.

Θεωρητική Εξέταση:
Personal Training - Adv level 2 & Personal Trainer Elite level 3
Σάββατο 08/04/2017, 12.00-14.00

Πρακτική Εξέταση:
Personal Training - Adv level 2 & Personal Trainer Elite level 3
Σάββατο 08/04/2017, 14.00-18.00