Από το 1991 που ιδρύθηκε, η GRAFTS HELLAS έχει διαγράψει 25 χρόνια λειτουργίας, έχει εκπαιδεύσει με επιτυχία πάνω από 15.000 σπουδαστές και στελεχώσει τα περισσότερα γυμναστήρια της χώρας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του Fitness στην Ελλάδα.

Από το 1991 που ιδρύθηκε, η GRAFTS HELLAS έχει διαγράψει 25 χρόνια λειτουργίας, έχει εκπαιδεύσει με επιτυχία πάνω από 15.000 σπουδαστές και στελεχώσει τα περισσότερα γυμναστήρια της χώρας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του Fitness στην Ελλάδα.