Γενικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

14/09/2019

Αθήνα

Group Training - Adv level 2

14/09/2019

Αθήνα

Pilates Spine Corrector Workshop

14/09/2019

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

21/09/2019

Αθήνα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

21/09/2019

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module I

21/09/2019

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

21/09/2019

Θεσσαλονίκη

Fun Kids Yoga

28/09/2019

Αθήνα

Olympic Weightlifting Training

28/09/2019

Θεσσαλονίκη

Cycling Workshop

28/09/2019

Πάτρα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/10/2019

Αθήνα

Pilates Prenatal Workshop

12/10/2019

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

12/10/2019

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

12/10/2019

Θεσσαλονίκη

Group Training Pro level 1

12/10/2019

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

12/10/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

12/10/2019

Θεσσαλονίκη

Pilates Prenatal Workshop

18-19-20/10/2019

Αθήνα

7th GRAFTS Fitness Summit 2019, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

19/10/2019

Αθήνα

Sports Conditioning Workshop by ACE

19/10/2019

Θεσσαλονίκη

Functional Cross Training

19/10/2019

Κομοτηνή

Group Training Pro level 1

26/10/2019

Κομοτηνή

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Νοέμβριος

Ημερομηνίες

Πόλεις/Παραρτήματα

Educational Programs

02/11/2019

Αθήνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)

02/11/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

02/11/2019

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

02/11/2019

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

09/11/2019

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

09/11/2019

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor Pro level 1

09/11/2019

Κομοτηνή

Suspension Exercise

09/11/2019

Κομοτηνή

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

09/11/2019

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

16/11/2019

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

16/11/2019

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

16/11/2019

Ηράκλειο

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

16/11/2019

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

23/11/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

23/11/2019

Θεσσαλονίκη

Group Training - Adv level 2

23/11/2019

Κομοτηνή

Functional Cross Training

23/11/2019

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

23/11/2019

Πάτρα

Yoga Instructor - Pro level 1

23/11/2019

Ηράκλειο

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

30/11/2019

Κομοτηνή

Props Pilates Instructor Pro Level 1

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/12/2019

Αθήνα

Suspension Exercise

07/12/2019

Αθήνα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

07/12/2019

Θεσσαλονίκη

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

07/12/2019

Κομοτηνή

Kettlebells Training

14/12/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

14/12/2019

Θεσσαλονίκη

Standing Asanas Workshop

14/12/2019

Θεσσαλονίκη

Sports Conditioning Workshop by ACE

14/12/2019

Κομοτηνή

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

14/12/2019

Ηράκλειο

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

15/12/2019

Θεσσαλονίκη

Arm Balances Workshop

21/12/2019

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

21/12/2019

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

21/12/2019

Θεσσαλονίκη

Inversions Workshop

21/12/2019

Θεσσαλονίκη

Teen Fitness Workshop by ACE

21/12/2019

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

21/12/2019

Ηράκλειο

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

11/01/2020

Αθήνα

ACE Health Coach

11/01/2020

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

11/01/2020

Θεσσαλονίκη

Aerial Yoga Instructor

11/01/2020

Θεσσαλονίκη

Inversions Workshop

11/01/2020

Κομοτηνή

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

11/01/2020

Κομοτηνή

Yoga Instructor Pro level 1

11/01/2020

Λάρισα

Core Fitness Knowledge Adv Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

11/01/2020

Λάρισα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

11/01/2020

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

18/01/2020

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

18/01/2020

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

18/01/2020

Πάτρα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

24/01/2020

 Θεσσαλονίκη    

Inversions Workshop

25/01/2020

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

25/01/2020

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

25/01/2020

Θεσσαλονίκη

Dance Aerobic Instructor

25/01/2020

Κομοτηνή

Group Training Pro level 2 

25/01/2020

Πάτρα

Functional Cross Training

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/02/2020

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

01/02/2020

Θεσσαλονίκη

Group Training Pro level 1 

01/02/2020

Θεσσαλονίκη

Fun Kids Yoga

01/02/2020

Κομοτηνή

Corrective Exercise by FT COACH Module I

01/02/2020

Κομοτηνή

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

08/02/2020

Αθήνα

Functional Cross Training

08/02/2020

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

08/02/2020

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module I 

08/02/2020

Κομοτηνή

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

08/02/2020

Λάρισα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

15/02/2020

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module II

15/02/2020

Κομοτηνή

Corrective Exercise by FT COACH Module II

15/02/2020

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3

15/02/2020

Πάτρα

Suspension Exercise

22/02/2020

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

22/02/2020

Αθήνα

Fun Kids Yoga

22/02/2020

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

22/02/2020

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

22/02/2020

Θεσσαλονίκη

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

22/02/2020

Κομοτηνή

Aerial Yoga Instructor

22/02/2020

Λάρισα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

22/02/2020

Λάρισα

Suspension Exercise

29/02/2020

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3

29/02/2020

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/03/2020

Αθήνα

Kettlebells Training

07/03/2020

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

07/03/2020

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

07/03/2020

Κομοτηνή

Kettlebells Training

07/03/2020

Λάρισα

Kettlebells Training

07/03/2020

Λάρισα

Kettlebells Training

07/03/2020

Πάτρα

Kettlebells Training

13-14-15/03/2020

Αθήνα

29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, Thessaloniki

14/03/2020

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

21/03/2020

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

21/03/2020

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

21/03/2020

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

21/03/2020

Θεσσαλονίκη

Group Training - Adv level 2

21/03/2020

Λάρισα

Yoga Instructor Pro level 1

28/03/2020

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor Pro level 1

28/03/2020

Θεσσαλονίκη

ACE Health Coach

28/03/2020

Θεσσαλονίκη

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

28/03/2020

Κομοτηνή

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

28/03/2020

Κομοτηνή

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/04/2020

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

04/04/2020

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

04/04/2020

Αθήνα

Group Training Pro level 1

04/04/2020

Λάρισα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

04/04/2020

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

11/04/2020

Αθήνα

Yoga Instructor Pro level 1

11/04/2020

Θεσσαλονίκη

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

25/04/2020

Αθήνα

Suspension Exercise

25/04/2020

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/05/2020

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

02/05/2020

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

 02/05/2020

Κομοτηνή

Personal Trainer Elite level 3

 02/05/2020

Κομοτηνή

Fun Kids Yoga

 09/05/2020

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

16/05/2020

Αθήνα

Functional Cross Training

16/05/2020

Αθήνα

Aqua Fitness

16/05/2020

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

16/05/2020

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

30/05/2020

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

13/06/2020

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

13/06/2020

Αθήνα

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

20/06/2020

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

27/06/2020

Αθήνα

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/07/2020

Αθήνα

Kettlebells Training

04/07/2020

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

04/07/2020

Αθήνα

Fun Kids Yoga

11/07/2020

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management