Γενικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

09/09/2017

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

15/09/2017

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

16/09/2017

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

16/09/2017

Αθήνα

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

23/09/2017

Αθήνα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

23/09/2017

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

23/09/2017

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

30/09/2017

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/10/2017

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module I

14/10/2017

Αθήνα

Spine Corrector Workshop

14/10/2017

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

14/10/2017

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

14/10/2017

Κομοτηνή

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

21/10/2017

Αθήνα

Τελετή Έναρξης 17-18 & Αποφοίτησης 16-17 (Έναρξη Χειμερινής Περιόδου)

21/10/2017

Κομοτηνή

Exercise to Music Instructor - Pro level 1

21-22/10/2017

Αθήνα

5th GRAFTS Fitness Summit 2017, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

Νοέμβριος

Dates

City/Branch

Educational Programs

04/11/2017

Αθήνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)

04/11/2017

Θεσσαλονίκη

Exercise to Music Instructor - Pro level 1

04/11/2017

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

11/11/2017

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

11/11/2017

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module II

11/11/2017

Πάτρα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)

11/11/2017

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

11/11/2017

Λάρισα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

11/11/2017

Κομοτηνή

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

17/11/2017

Θεσσαλονίκη

Sports Conditioning Workshop by ACE

18/11/2017

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

18/11/2017

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

18/11/2017

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

18/11/2017

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor - Pro level 1

18/11/2017

Κομοτηνή

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

24/11/2017

Θεσσαλονίκη

Small Group Training by ACE

25/11/2017

Αθήνα

Yoga Instructor - Pro level 1

25/11/2017

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/12/2017

Θεσσαλονίκη

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

09/12/2017

Αθήνα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

09/12/2017

Αθήνα

PN TEAM - Fight Sports Training

09/12/2017

Αθήνα

Suspension Exercise

09/12/2017

Κομοτηνή

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

09/12/2017

Κομοτηνή

Suspension Exercise

16/12/2017

Λάρισα

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/01/2018

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

06/01/2018

Αθήνα

Yoga Instructor - Pro level 1

06/01/2018

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

06/01/2018

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

13/01/2018

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

13/01/2018

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

13/01/2018

Θεσσαλονίκη

Aerial Yoga Instructor

13/01/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

13/01/2018

Πάτρα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

13/01/2018

Λάρισα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

13/01/2018

Ηράκλειο

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

20/01/2018

Ρόδος

Exercise to Music Instructor - Pro level 1

20/01/2018

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

20/01/2018

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

20/01/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

20/01/2018

Θεσσαλονίκη

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

20/01/2018

Κομοτηνή

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

20/01/2018

Κομοτηνή

ACE Health Coach

20/01/2018

Ηράκλειο

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

27/01/2018

Πάτρα

Yoga Instructor Pro level 1

27/01/2018

Κομοτηνή

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

27/01/2018

Κομοτηνή

Yoga Instructor - Pro level 1

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/02/2018

Αθήνα

Functional Metabolic Training

03/02/2018

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

03/02/2018

Θεσσαλονίκη

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

03/02/2018

Θεσσαλονίκη

Fun Kids Yoga

03/02/2018

Κομοτηνή

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

10/02/2018

Αθήνα

PN TEAM - Fight Sports Training

10/02/2018

Θεσσαλονίκη

Dance Aerobic Instructor

10/02/2018

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3

10/02/2018

Πάτρα

Exercise to Music Instructor - Pro level 1

10/02/2018

Λάρισα

Yoga Instructor - Pro Level 1

10/02/2018

Λάρισα

Suspension Exercise

10/02/2018

Λάρισα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

10/02/2018

Ηράκλειο

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

10/02/2018

Ρόδος

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

23/02/2018

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

24/02/2018

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3

24/02/2018

Αθήνα

Exercise to Music Instructor - Pro level 1

24/02/2018

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

24/02/2018

Αθήνα

ACE Health Coach

24/02/2018

Αθήνα

Fun Kids Yoga

24/02/2018

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

24/02/2018

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module II

24/02/2018

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

24/02/2018

Πάτρα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

24/02/2018

Κομοτηνή

Olympic Weightlifting Training

24/02/2018

Κομοτηνή

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

24/02/2018

Ηράκλειο

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/03/2018

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

03/03/2018

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

03/03/2018

Κομοτηνή

Aerial Yoga Instructor

03/03/2018

Ρόδος

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

10/03/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

10/03/2018

Θεσσαλονίκη

Exercise to Music Instructor - Pro level 1

10/03/2018

Λάρισα

Functional Metabolic Training

10/03/2018

Κομοτηνή

Kettlebells Training

10/03/2018

Ηράκλειο

Personal Trainer Elite level 3

10/03/2018

Ρόδος

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

16/03/2018

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

16/03/2018

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

16-18/03/2018

Θεσσαλονίκη

27th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, Thessaloniki

23/03/2018

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

24/03/2018

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module II

31/03/2018

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

14/04/2018

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant - Pro Level 1

14/04/2018

Αθήνα

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

14/04/2018

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

14/04/2018

Θεσσαλονίκη

ACE Health Coach

14/04/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

14/04/2018

Ηράκλειο

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

21/04/2018

Αθήνα

Yoga Instructor Pro level 1

21/04/2018

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor Pro level 1

21/04/2018

Πάτρα

Suspension Exercise

21/04/2018

Κομοτηνή

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

28/04/2018

Αθήνα

Suspension Exercise

28/04/2018

Θεσσαλονίκη

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

28/04/2018

Πάτρα

Mat & Props Pilates Teacher Adv level 2 - EREPS EQF level 4

28/04/2018

Πάτρα

Functional Metabolic Training

28/04/2018

Λάρισα

Personal Trainer Elite level 3

28/04/2018

Ρόδος

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

28/04/2018

Σέρρες

Yoga Instructor Pro level 1

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

05/05/2018

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

05/05/2018

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

05/05/2018

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

05/05/2018

Ρόδος

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

12/05/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

12/05/2018

Κομοτηνή

Personal Trainer Elite level 3

12/05/2018

Κομοτηνή

Functional Metabolic Training

19/05/2018

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

19/05/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

19/05/2018

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

19/05/2018

Θεσσαλονίκη

Sports Conditioning Workshop by ACE

19/05/2018

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

19/05/2018

Πάτρα

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

19/05/2018

Κομοτηνή

Sports Conditioning Workshop by ACE

26/05/2018

Αθήνα

Functional Metabolic Training

26/05/2018

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

26/05/2018

Θεσσαλονίκη

Small Group Training by ACE

26/05/2018

Θεσσαλονίκη

Aerial Yoga Instructor

26/05/2018

Κομοτηνή

Exercise to Music Elite level 3 - Aerobic Instructor

26/05/2018

Κομοτηνή

Fun Kids Yoga

26/05/2018

Ρόδος

Personal Trainer Elite level 3

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/06/2018

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

02/06/2018

Κομοτηνή

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

02/06/2018

Κομοτηνή

Corrective Exercise by FT COACH Module I

16/06/2018

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

16/06/2018

Αθήνα

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

16/06/2018

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

23/06/2018

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

23/06/2018

Αθήνα

Fun Kids Yoga

23/06/2018

Πάτρα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

23/06/2018

Πάτρα

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

23/06/2018

Λάρισα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

30/06/2018

Αθήνα

Kettlebells Training

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/07/2018

Αθήνα

Olympic Weightlifting Training

07/07/2018

Αθήνα

Fun Kids Yoga

14/07/2018

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

14/07/2018

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4