Γενικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

14/09/2019

Αθήνα

Group Training - Adv level 2

14/09/2019

Αθήνα

Pilates Spine Corrector Workshop

21/09/2019

Αθήνα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

28/09/2019

Αθήνα

Olympic Weightlifting Training

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/10/2019

Αθήνα

Pilates Prenatal Workshop

18-19-20/10/2019

Αθήνα

7th GRAFTS Fitness Summit 2019, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

19/10/2019

Αθήνα

Sports Conditioning Workshop by ACE

Νοέμβριος

Ημερομηνίες

Πόλεις/Παραρτήματα

Educational Programs

02/11/2019

Αθήνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)

16/11/2019

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

16/11/2019

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

23/11/2019

Αθήνα

Yoga Instructor - Pro level 1

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/12/2019

Αθήνα

Suspension Exercise

07/12/2019

Αθήνα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

21/12/2019

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

21/12/2019

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

11/01/2020

Αθήνα

ACE Health Coach

18/01/2020

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

18/01/2020

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

25/01/2020

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

08/02/2020

Αθήνα

Functional Cross Training

22/02/2020

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

22/02/2020

Αθήνα

Fun Kids Yoga

22/02/2020

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

29/02/2020

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3

29/02/2020

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/03/2020

Αθήνα

Kettlebells Training

13-14-15/03/2020

Αθήνα

29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, Thessaloniki

21/03/2020

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

21/03/2020

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/04/2020

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

04/04/2020

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

04/04/2020

Αθήνα

Group Training Pro level 1

11/04/2020

Αθήνα

Yoga Instructor Pro level 1

25/04/2020

Αθήνα

Suspension Exercise

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/05/2020

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

09/05/2020

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

16/05/2020

Αθήνα

Functional Cross Training

16/05/2020

Αθήνα

Aqua Fitness

16/05/2020

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

16/05/2020

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

30/05/2020

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

13/06/2020

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

13/06/2020

Αθήνα

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

20/06/2020

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

27/06/2020

Αθήνα

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/07/2020

Αθήνα

Kettlebells Training

04/07/2020

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

04/07/2020

Αθήνα

Fun Kids Yoga

11/07/2020

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management