Γενικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

15/09/2018

Αθήνα

Kettlebells Training

15/09/2018

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3

22/09/2018

Αθήνα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

22/09/2018

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module I

22/09/2018

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

22/09/2018

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

29/09/2018

Αθήνα

Pilates Prenatal Workshop

29/09/2018

Αθήνα

Radical Certification (HYPER C - ELEVEN)

29/09/2018

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

30/09/2018

Θεσσαλονίκη

Fun Kids Yoga

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/10/2018

Αθήνα

Olympic Weightlifting Training

06/10/2018

Κομοτηνή

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

13/10/2018

Αθήνα

Spine Corrector Workshop

13/10/2018

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

13/10/2018

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module II

13/10/2018

Θεσσαλονίκη

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

13/10/2018

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

13/10/2018

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

13/10/2018

Κομοτηνή

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

20/10/2018

Αθήνα

Teen Fitness Workshop by ACE

20/10/2018

Κομοτηνή

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

19-21/10/2017

Αθήνα

6th GRAFTS Fitness Summit 2017, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

Νοέμβριος

Dates

City/Branch

Educational Programs

03/11/2018

Αθήνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)

03/11/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

03/11/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

03/11/2018

Θεσσαλονίκη

Sports Conditioning Workshop by ACE

03/11/2018

Κομοτηνή

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

10/11/2018

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

17/11/2018

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

17/11/2018

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

17/11/2018

Θεσσαλονίκη

Props Pilates Instructor Pro Level 1

17/11/2018

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor Pro level 1

17/11/2018

Λάρισα

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

17/11/2018

Λάρισα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

24/11/2018

Αθήνα

Yoga Instructor Pro level 1

24/11/2018

Κομοτηνή

Suspension Exercise

24/11/2018

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

25/11/2018

Πάτρα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/12/2018

Αθήνα

Suspension Exercise

01/12/2018

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

01/12/2018

Κομοτηνή

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

08/12/2017

Αθήνα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

08/12/2018

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

08/12/2018

Θεσσαλονίκη

ACE Health Coach

08/12/2018

Θεσσαλονίκη

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

08/12/2018

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

08/12/2018

Θεσσαλονίκη

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

08/12/2018

Κομοτηνή

Functional Metabolic Training

08/12/2018

Λάρισα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

08/12/2018

Πάτρα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

08/12/2018

Πάτρα

Yoga Instructor - Pro level 1

08/12/2018

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

12/01/2019

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

12/01/2019

Θεσσαλονίκη

Aerial Yoga Instructor

12/01/2019

Κομοτηνή

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

12/01/2019

Κομοτηνή

Yoga Instructor Pro level 1

12/01/2019

Λάρισα

Suspension Exercise

12/01/2019

Λάρισα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

12/01/2019

Λάρισα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

12/01/2019

Πάτρα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

19/01/2019

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

19/01/2019

Αθήνα

ACE Health Coach

19/01/2019

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

19/01/2019

Θεσσαλονίκη

Suspension Exercise

19/01/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

19/01/2019

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

19/01/2019

Κομοτηνή

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

19/01/2019

Κομοτηνή

Kettlebells Training

26/01/2019

Θεσσαλονίκη

Functional Metabolic Training

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/02/2019

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

02/02/2019

Αθήνα

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

02/02/2019

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

02/02/2019

Θεσσαλονίκη

Fun Kids Yoga

02/02/2019

Θεσσαλονίκη

Olympic Weightlifting Training

02/02/2019

Κομοτηνή

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

02/02/2019

Κομοτηνή

ACE Health Coach

02/02/2019

Ηράκλειο

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

09/02/2019

Αθήνα

Functional Metabolic Training

09/02/2019

Θεσσαλονίκη

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

09/02/2019

Θεσσαλονίκη

Dance Aerobic Instructor

09/02/2019

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3

09/02/2019

Πάτρα

Functional Metabolic Training

09/02/2019

Ηράκλειο

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

16/02/2019

Αθήνα

Fun Kids Yoga

16/02/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

16/02/2019

Θεσσαλονίκη

Kettlebells Training

16/02/2019

Λάρισα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

23/02/2019

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3

23/02/2019

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Adv Level 2

23/02/2019

Αθήνα

Fun Kids Yoga

23/02/2019

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

23/02/2019

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module I

23/02/2019

Θεσσαλονίκη

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

23/02/2019

Πάτρα

Suspension Exercise

23/02/2019

Πάτρα

Yoga Instructor Pro level 1

23/02/2019

Ηράκλειο

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

23/02/2019

Κομοτηνή

Corrective Exercise by FT COACH Module I

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/03/2019

Κομοτηνή

Corrective Exercise by FT COACH Module II

02/03/2019

Θεσσαλονίκη

Corrective Exercise by FT COACH Module II

02/03/2019

Ηράκλειο

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2

15-17/03/2019

Θεσσαλονίκη

28th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, Thessaloniki

16/03/2019

Λάρισα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

16/03/2019

Πάτρα

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

23/03/2019

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

23/03/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Trainer Elite level 3

23/03/2019

Κομοτηνή

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

23/03/2019

Κομοτηνή

Aerial Yoga Instructor

23/03/2019

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

30/03/2019

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

30/03/2019

Θεσσαλονίκη

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

30/03/2019

Θεσσαλονίκη

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

30/03/2019

Θεσσαλονίκη

Teen Fitness Workshop by ACE

30/03/2019

Κομοτηνή

Olympic Weightlifting Training

30/03/2019

Λάρισα

Personal Trainer Elite level 3

30/03/2019

Ηράκλειο

Personal Trainer Elite level 3

31/03/2018

Λάρισα

Sports Conditioning Workshop by ACE

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/04/2019

Αθήνα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

06/04/2019

Αθήνα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

06/04/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

06/04/2019

Θεσσαλονίκη

Yoga Instructor - Pro level 1

06/04/2019

Θεσσαλονίκη

Small Group Training by ACE

06/04/2019

Κομοτηνή

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

13/04/2019

Αθήνα

Yoga Instructor Pro level 1

13/04/2019

Αθήνα

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

13/04/2019

Αθήνα

Sports Conditioning Workshop by ACE

13/04/2019

Θεσσαλονίκη

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

13/04/2019

Θεσσαλονίκη

Elite Aerobic level 3

20/04/2019

Αθήνα

Suspension Exercise

20/04/2019

Θεσσαλονίκη

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

20/04/2019

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

20/04/2019

Πάτρα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

20/04/2019

Λάρισα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/05/2019

Αθήνα

Props Pilates Instructor Pro Level 1

04/05/2019

Αθήνα

PN TEAM - Fight Sports Training

04/05/2019

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

04/05/2019

Πάτρα

Suspension Exercise

04/05/2019

Πάτρα

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

04/05/2019

Πάτρα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

11/05/2019

Αθήνα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

11/05/2019

Θεσσαλονίκη

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

11/05/2019

Θεσσαλονίκη

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

11/05/2019

Κομοτηνή

Fun Kids Yoga

11/05/2019

Ηράκλειο

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

11/05/2019

Πάτρα

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

11/05/2019

Πάτρα

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

18/05/2019

Αθήνα

Functional Metabolic Training

18/05/2019

Αθήνα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

18/05/2019

Αθήνα

Aqua Fitness

18/05/2019

Κομοτηνή

Personal Trainer Elite level 3

18/05/2019

Πάτρα

Suspension Exercise

25/05/2019

Αθήνα

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

25/05/2019

Κομοτηνή

Sports Conditioning Workshop by ACE

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/06/2019

Αθήνα

Aerial Yoga Instructor

01/06/2019

Κομοτηνή

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

01/06/2019

Κομοτηνή

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

01/06/2019

Πάτρα

Functional Metabolic Training

01/06/2019

Ηράκλειο

Yoga Instructor Pro level 1

08/06/2019

Αθήνα

Corrective Exercise by FT COACH Module I

08/06/2019

Αθήνα

Group Fitness Instructor - Adv level 2

08/06/2019

Κομοτηνή

Teen Fitness Workshop by ACE

08/06/2019

Πάτρα

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

15/06/2019

Αθήνα

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

15/06/2019

Αθήνα

Pilates Spine Corrector Workshop

15/06/2019

Πάτρα

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

15/06/2019

Πάτρα

Kettlebells Training

22/06/2019

Αθήνα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

22/06/2019

Αθήνα

Standing Asanas Workshop

22/06/2019

Αθήνα

Teen Fitness Workshop by ACE

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Πόλη/Παράρτημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/07/2019

Αθήνα

Kettlebells Training

06/07/2019

Αθήνα

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

06/07/2019

Αθήνα

Fun Kids Yoga

13/07/2019

Αθήνα

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

13/07/2019

Πάτρα

Personal Trainer Elite level 3 - EQF level 4

20/07/2019

Αθήνα

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE