Eκπαιδευτικός Πάροχος

GRAFTS

Η GRAFTS (Greek Athletic & Fitness Training School) αποτελεί τον ηγετικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό πάροχο στον τομέα του Fitness στην Ελλάδα. Είναι Εκπαιδευτικός Εταίρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης (American Council on Exercise - ACE) και ο πρώτος (2013) ιδιωτικός εκπαιδευτικός πάροχος στο αντικείμενο του Fitness στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την EuropeActive - European Health & Fitness Association (EHFA). Η GRAFTS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρέχοντας τίτλους στους τομείς του Personal Training, Exercise to Music, Pilates και Yoga Training.


Προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης σε τρείς βασικούς εκπαιδευτικούς πυλώνες:

 • Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (Academic Education) μέσω του προγράμματος FITNESSPRO
 • Επαγγελματική Κατάρτιση (Vocational Training)
 • Συνεχιζόμενη Κατάρτιση (Continuing Training)

στο ευρύτερο πεδίο της Μαζικής Άθλησης και ειδικότερα του Fitness, απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (EQF - NQF) στo πλαίσιο της διά βίου μάθησης.


Δημιουργεί και εφοδιάζει με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά και λειτουργικά συστήματα όλους τους παράγοντες της αγοράς του Fitness, έχοντας ως κύριο στόχο να συμβάλει με όλα τα διαθέσιμα μέσα στην ανάπτυξη του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Όραμα


Να αποτελέσει η άσκηση, ο ενεργός δραστήριος τρόπος ζωής, το κίνημα της Μαζικής Αθλησης, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην GRAFTS θεωρούμε ότι η ηγετική παρουσία των επαγγελματιών Fitness υψηλού επιπέδου, είναι καταλυτική στην εκστρατεία καθοδήγησης του σωματικά αδρανή πληθυσμού, που πάσχει από τα συμπτώματα της υποκινητικότητας προς τα ευεργετικά οφέλη της ασφαλούς άσκησης. Για το λόγο αυτό εργάζεται συστηματικά για την ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελματιών Fitness, παρέχοντας επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού ακαδημαικού επιπέδου, σύγχρονες μεθόδους πρακτικής άσκησης και προοπτικές εργασιακής καταξίωσης. 


EuropeActive Logo

Αποστολή


Απoστολή μας είναι να συμβάλουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα στην ανάπτυξη του Fitness, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Να αποτελέσουμε τον ισχυρότερο Εκπαιδευτικό Πάροχο στη Νοτιανατολική Ευρώπη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου καινοτόμα και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης και προϊόντα στους Επαγγελματίες του Fitness, επενδύοντας ταυτόχρονα στη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού και εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και εταιρική ισχυροποίηση της GRAFTS.


ACE Education Partner Logo

Αξίες

Αξιοπιστία - Προοπτική - Σεβασμός

 

Ως Εταιρεία, απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές της συγκεκριμένης αγοράς:

 • Γυμναστές
 • Γυμναζόμενους – Μέλη Γυμναστηρίων
 • Γυμναστήρια
 • Εταιρίες με αντικείμενο το Fitness (εμπορικές ή μη)

Ως Εκπαιδευτικός Πάροχος, η GRAFTS απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στον τομέα του Fitness

 • Απόφοιτους Λυκείου που αναζητούν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της άσκησης και των γυμναστηρίων
 • Φοιτητές και απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ που επιζητούν εξειδίκευση στο τομέα του Fitness
 • Φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ – Κολλεγίων που επιθυμούν να γνωρίσουν επιστημονικά το πεδίο του μαζικού αθλητισμού
 • Επαγγελματίες γυμναστές που αναζητούν ολοκληρωμένη κατάρτιση
 • Σε όλους εκείνους, μέλη γυμναστηρίων και μη, που θέλουν να μετατρέψουν το Fitness σε επάγγελμα

14 λόγοι για να εμπιστευτείτε το δρόμο που χαράζει η GRAFTS HELLAS

 • Είναι ο Πρώτος Εκπαιδευτικός Πάροχος που δημιουργήθηκε στον τομέα του Fitness

 • Είναι ο πρώτος οργανισμός Fitness της Ελλάδας ο οποίος πιστοποιήθηκε (2013) ως Accredited Training Provider by EuropeActive - EHFA (European Health & Fitness Association), στις Ειδικότητες - Κατευθύνσεις του Personal Training - Group Fitness Instructor - Pilates Teacher με την κατάταξή τους στα επίπεδα 2-3 & 4 (EQF level 2-3-4) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ημερομηνίες διαπίστευσης: 13/02/2013 (Personal Trainer - Elite level 3), 23/5/2014 (Mat & Props Pilates Teacher - Adv Level 2), 12/9/2014 (Group Fitness Instructor - Adv level 2), 19/12/2014 (Fitness Instructor - Adv level 2), 30/05/2015 (Fitness Assistant - Pro level 1).

 • Η GRAFTS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δία Βίου Μαθησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με Αριθμό Μητρώου ΜΗΤ79 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχοντας τίτλους στους τομείς Personal Training, Exercise to Music, Pilates Training και Yoga Training (ημερομηνία εγγραφής 25/01/2016)

 • Είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός πάροχος Fitness σε Ελλάδα και Κύπρο που είναι σε θέση να παρέχει εκτός από την Επαγγελματική Κατάρτιση (Vocational Training) και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (Academic Education) στους αποφοίτους της, μέσω του προγράμματος FITNESS PRO (συνδυασμός Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης), αλλά και μέσω όλων των Ανώτερων (2ετούς φοιτήσεως) και Ανώτατων (4ετους φοιτήσεως) εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

 • Από τον Μάιο του 2017 αποτελεί τον επίσημο Εκπαιδευτικό Εταίρο του Αμερικανικού Συμβούλιο Άσκησης - American Council on Exercise (ACE) σε Ελλάδα και Κύπρο

 • Είναι ο πάροχος Fitness στην Ελλάδα με τις περισσότερες Διεθνείς Συνεργασίες στην ιστορία του (FTCoach/Spain, Pilardio/Germany, Yoga Works/USA, Pilates Coach/USA, People in Motion/Germany, Radical Fitness/Argentina)

 • Αποτελεί τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια Πρότυπο Εκπαιδευτικό Πάροχο στο Fitness και γενικότερα τη Μαζική Άθληση, ενώ καθιερώθηκε ως Opinion Leader στο χώρο της γυμναστικής και των γυμναστηρίων από το 1992

 • Συνεργάζεται με πάνω από 250 γυμναστήρια σε όλη τη χώρα που αποτελούν πάνω από το 20% του συνόλου των καταγεγραμμένων γυμναστηρίων στην Ελλάδα.

 • Δραστηριοποιείται σε 5 βασικές πόλεις (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Κομοτηνή - Λευκωσία) και σε άλλες 5 περιοχές σε όλη την Ελλάδα (Πάτρα - Σέρρες - Ηράκλειο - Ρόδο - Τρίκαλα)

 • Παράγει το δικό της ειδικό εκπαιδευτικό υλικό όπως CDs, DVDs, και Manuals

 • Διοργανώνει κάθε χρόνο δύο από τα μεγαλύτερα συνέδρια Fitness της Ελλάδας σε Αθήνα (GRAFTS FITNESS SUMMIT) και Θεσσαλονίκη (INTERNATIONAL HEALTH & FITNESS CONGRESS), για την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των επαγγελματιών άσκησης, καθώς επίσης και για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για το Fitness, τη Μαζική Άθληση, σε ό,τι αφορά στις καινούριες τάσεις που αναπτύσσονται Παγκοσμίως

 • Εκπαιδεύει και εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις όσους ενδιαφέρονται για τη μαζική ή ατομική άσκηση και ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει επαγγελματικά μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν γυμναστηρίων, τα οποία τροφοδοτούνται με έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, μέσω του συστήματος GRAFTS MEMBERS CLUB που έχει αναπτύξει.

 • Διαθέτει ένα επιτελείο από 65 καθηγητές – εισηγητές – συνεργάτες, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στα θέματα που αφορούν το Fitness (Personal Training - Group Training - Yoga Training - Pilates Training - Management & Marketing in Health Clubs), ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεργατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την παρουσίαση θεμάτων και την εκπαίδευση των σπουδαστών της κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συνεδρίων

 • Δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κύπρο