Grafts Hellas banner - Εκπαιδευτικός Πάροχος Fitness

Η GRAFTS (Greek Athletic & Fitness Training School) αποτελεί τον ηγετικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό πάροχο στον τομέα του Fitness στην Ελλάδα. Είναι Εκπαιδευτικός Εταίρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης (American Council on Exercise - ACE) και ο πρώτος (2013) ιδιωτικός εκπαιδευτικός πάροχος στο αντικείμενο του Fitness στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την EuropeActive - European Health & Fitness Association (EHFA). Η GRAFTS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρέχοντας τίτλους στους τομείς του Personal Training, Exercise to Music, Pilates και Yoga Training.

EuropeActive Logo
Grafts Hellas Logo
ACE Education Partner Logo

Η GRAFTS προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης (βασικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης) σε τρείς βασικούς εκπαιδευτικούς πυλώνες:

 • Βασική Επαγγελματική Κατάρτιση (Vocational Training)
 • Συνεχιζόμενη Κατάρτιση (Continuing Education)
 • Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (Academic Education) μέσω του προγράμματος 'Fitness Pro'

στο ευρύτερο πεδίο της Μαζικής Άθλησης, αναγνωρισμένα από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης (EREPS) και εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) στoν τομέα του Fitness (SQF).

Όραμα

Να αποτελέσει η άσκηση, ο ενεργός δραστήριος τρόπος ζωής, το κίνημα της Μαζικής Άθλησης, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη ΝΑ Ευρώπη. Μέσα από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες του Fitness, να ενισχύσουμε την εκστρατεία καθοδήγησης του σωματικά αδρανή πληθυσμού προς τα ευεργετικά οφέλη της ασφαλούς άσκησης.

Αποστολή

Να αποτελέσουμε τον Εκπαιδευτικό Πάροχο - πρότυπο στη ΝΑ Ευρώπη στον τομέα του Fitness, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προϊόντα στους Επαγγελματίες του Fitness, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την εταιρική ισχυροποίηση της GRAFTS.

Αξίες

Αναπτύσσουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων μας, απελευθερώνουμε το δυναμισμό τους και πορευόμαστε σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, παρέχοντάς τους την αναγνώριση και την προοπτική που τους αξίζει. Θέτουμε υψηλούς στόχους σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο, με στόχο να κάνουμε τη διαφορά.

Ως Εταιρεία, η GRAFTS απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές της συγκεκριμένης αγοράς

 • Επαγγελματίες του Fitness
 • Ασκούμενους & μέλη γυμναστηρίων
 • Αθλητικά κέντρα - γυμναστήρια
 • Εταιρείες και οργανισμούς με αντικείμενο το Fitness

Ως Εκπαιδευτικός Πάροχος, η GRAFTS απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στον τομέα του Fitness

 • Απόφοιτους Λυκείου που αναζητούν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της άσκησης και των γυμναστηρίων
 • Φοιτητές και απόφοιτους των ΣΕΦΑΑ που επιζητούν εξειδίκευση στο τομέα του Fitness
 • Φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ & Κολλεγίων που επιθυμούν να γνωρίσουν επιστημονικά το πεδίο του μαζικού αθλητισμού
 • Επαγγελματίες της άσκησης που αναζητούν ολοκληρωμένη κατάρτιση
 • Σε όλους εκείνους, μέλη γυμναστηρίων και μη, που θέλουν να μετατρέψουν το Fitness σε επάγγελμα

12 λόγοι για να εμπιστευτείτε το δρόμο που χαράζει η GRAFTS

 • Είναι ο πρώτος Εκπαιδευτικός Πάροχος που δημιουργήθηκε στον τομέα του Fitness στην Ελλάδα. Αποτελεί τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια πρότυπο Εκπαιδευτικό Πάροχο στο Fitness και γενικότερα τη Μαζική Άθληση και Opinion Leader του τομέα

 • Είναι ο πρώτος οργανισμός Fitness της Ελλάδας ο οποίος πιστοποιήθηκε (2013) ως Accredited Training Provider από την EuropeActive - EHFA (European Health & Fitness Association), στις Ειδικότητες / Κατευθύνσεις των Personal Training - Group Fitness Instructor - Pilates Teacher με την κατάταξή τους στα επίπεδα 2-3 & 4 (EREPS EQF level 2-3-4) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

  Ημερομηνίες διαπίστευσης: 13/02/2013 (Personal Trainer - Elite level 3), 23/5/2014 (Mat & Props Pilates Teacher - Adv Level 2), 12/9/2014 (Group Fitness Instructor - Adv level 2), 19/12/2014 (Fitness Instructor - Adv level 2), 30/05/2015 (Fitness Assistant - Pro level 1)

 • Από τον Μάιο του 2017 αποτελεί τον επίσημο Εκπαιδευτικό Εταίρο του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης - American Council on Exercise (ACE) σε Ελλάδα και Κύπρο

 • Η GRAFTS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δία Βίου Μαθησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με Αριθμό Μητρώου ΜΗΤ79 στην κατηγορία Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, παρέχοντας τίτλους στους τομείς Personal Training, Exercise to Music, Pilates Training και Yoga Training (Ημερομηνία εγγραφής: 25/01/2016)

 • Είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός πάροχος Fitness σε Ελλάδα και Κύπρο που είναι σε θέση να παρέχει εκτός από την Επαγγελματική Κατάρτιση (Vocational Training) και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (Academic Education) στους αποφοίτους της, μέσω του προγράμματος 'Fitness Pro' (συνδυασμός Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης), αλλά και μέσω όλων των Ανώτερων (2ετούς φοιτήσεως) και Ανώτατων (4ετους φοιτήσεως) εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΕΚ Ιπποκράτειος - Αττικού Κολλεγίου

 • Διοργανώνει κάθε χρόνο δύο από τα μεγαλύτερα συνέδρια Fitness της Ελλάδας σε Αθήνα (GRAFTS Fitness Summit) και Θεσσαλονίκη (International Health & Fitness Congress), για την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των επαγγελματιών άσκησης, καθώς επίσης και όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για το Fitness, τη Μαζική Άθληση και τις καινούριες τάσεις που αναπτύσσονται παγκοσμίως

 • Είναι ο πάροχος Fitness στην Ελλάδα με τις περισσότερες Διεθνείς Συνεργασίες στην ιστορία του: Rebody FT COACH (ES), Pilardio (DE), YogaWorks (US), Pilates Coach (US), People in Motion (DE), Radical Fitness (AR)

 • Δραστηριοποιείται σε 9 πόλεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κομοτηνή, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο, Τρίκαλα, Σέρρες) καθώς και στην Κύπρο (Λευκωσία).

 • Συνεργάζεται με πάνω από 250 γυμναστήρια σε όλη τη χώρα που αποτελούν πάνω από το 20% του συνόλου των καταγεγραμμένων γυμναστηρίων στην Ελλάδα.

 • Παράγει το δικό της εκπαιδευτικό υλικό όπως Βιβλία, Manuals, CDs & DVDs

 • Αναλαμβάνει μετά την εκπαίδευση των σπουδαστών τη σκυτάλη της επαγγελματικής τους υποστήριξης, μέσω του συστήματος GRAFTS Members Club (GMC).

 • Διαθέτει ένα επιτελείο από 65 καθηγητές, εισηγητές και συνεργάτες, με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στα θέματα που αφορούν το Fitness (Personal Training, Group Fitness, Yoga Training, Pilates Training, Management & Marketing of Health Clubs) και ένα μεγάλο αριθμό κορυφαίων επιστημονικών συνεργατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την παρουσίαση θεμάτων και την εκπαίδευση των σπουδαστών της κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων Συνεδρίων