Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της GRAFTS είναι καινοτόμο, πρωτοποριακό και ευέλικτο.

Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή και Επαγγελματία του Fitness ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα EuropeActive / EHFA Standards και το EREPS EQF (European Qualifications Framework).

4 Βασικές Κατευθύνσεις

 • Personal Training
 • Group Training
 • Pilates
 • Yoga

Προσφέρονται επίσης τα Μαθήματα Κορμού - Core Fitness Knowledge, τα οποία είναι κοινά για όλες τις Βασικές Κατευθύνσεις

Καθεμία Βασική Κατεύθυνση είναι δομημένη σε

 • Εκπαιδευτικούς Κύκλους Ειδικοτήτων (Εκπαιδεύσεις), με αντίστοιχα Επίπεδα Εξειδίκευσης
 • Ανεξάρτητους Κύκλους Εξειδικεύσεων (Εξειδικεύσεις)
 • Εργαστήρια

Εκπαιδευτικοί Κύκλοι Ειδικοτήτων (Εκπαιδεύσεις)

Οι Εκπαιδευτικοί Κύκλοι Ειδικοτήτων (Εκπαιδεύσεις) αποτελούν τον κύριο άξονα με βάση τον οποίο ένας υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να καταρτιστεί σε κάθε μία από τις 4 Κατευθύνσεις.

Η GRAFTS έχει διαμορφώσει για τους Εκπαιδευτικούς Κύκλους Ειδικοτήτων τέσσερα αυτοτελή και διαδοχικά Επίπεδα Εξειδίκευσης, πλήρως εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EREPS EQF, έτσι ώστε ο εκάστοτε υποψήφιος να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στις προσωπικές του ανάγκες και δυνατότητες (χρόνος - προσπάθεια - δίδακτρα):
 

 • Professional - level 1 (Βασικό)

  Ο Professional Trainer κατέχει τις βασικές επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει

 • Advanced - level 2 (Προχωρημένο)

  Ο Advanced Trainer κατέχει προχωρημένες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις στην αντίστοιχη κατεύθυνση

 • Elite - level 3 (Κορυφαίο)

  Ο Elite Trainer αντιπροσωπεύει το κορυφαίο επίπεδο των επαγγελματιών οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχής συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα άσκησης, υγείας και διατροφής

 • Specialized - level 4 (Εξειδικευμένο)

  Ο Specialized Trainer αντιπροσωπεύει το εξειδικευμένο επίπεδο των επαγγελματιών της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχής συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε ειδικούς πληθυσμούς (άτομα με παχυσαρκία, προδιαβήτη ή άλλες χρόνιες καταστάσεις υγείας)

Εκπαιδευτικοί Κύκλοι Ειδικοτήτων (Εκπαιδεύσεις) της GRAFTS Hellas

Οι Εκπαιδεύσεις συμπληρώνονται απο 13 Ανεξάρτητους Κύκλους Εξειδικεύσεων (Εξειδικεύσεις)

Ανεξάρτητοι Κύκλοι Εξειδικεύσεων (Εξειδικεύσεις) της GRAFTS Hellas

Στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης η GRAFTS διοργανώνει και εξειδικευμένα Εργαστήρια - Workshops

Εργαστήρια της GRAFTS Hellas

Η δομή ενός Εκπαιδευτικού Κύκλου

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της GRAFTS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σταδιακό σύστημα ένταξης του σπουδαστή στο χώρο του Fitness. Σα στόχο του έχει την εκπαίδευση, την εξάσκηση και την ομαλή εισαγωγή του σπουδαστή στον επαγγελματικό στίβο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες.

Γι' αυτό το λόγο κάθε Εκπαιδευτικός Κύκλος της GRAFTS περιλαμβάνει δυο διαδοχικά Στάδια:

Τα Στάδια ενός Εκπαιδευτικού Κύκλου της GRAFTS Hellas