Πιστοποίηση

GRAFTS Hellas Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από την EuropeActive Standards

Η GRAFTS είναι ο πρώτος Εκπαιδευτικός Πάροχος Fitness στην Ελλάδα με πλήρως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την EuropeActive (European Health & Fitness Association - EHFA) και απονέμει στις παρακάτω Ειδικότητες - Κατευθύνσεις τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της EuropeActive, που τυγχάνουν Διεθνούς Αναγνώρισης σύμφωνα με το EREPS EQF (European Qualifications Framework):

  • Fitness Assistant - EREPS EQF level 2
  • Group Fitness Instructor - EREPS EQF level 3
  • Fitness Instructor - EREPS EQF level 3
  • Pilates Teacher - EREPS EQF level 4
  • Personal Trainer - EREPS EQF level 4

Μέσω της διαδικασίας Διαπίστευσης - Accreditation που έχει πετύχει απο την EuropeActive παρέχει για πρώτη φορά σε όλους τους Αποφοίτους της σε Ελλάδα και Κύπρο τρία (3) μοναδικά προνόμια:

  • Να κατέχουν Πιστοποιητικό με Διεθνή Αναγνώριση στο Fitness (EuropeActive Standards)
  • Να εγγραφούν στο Ευρωπαικό Μητρώο των Επαγγελματιών Fitness (EREPS)
  • Να διαθέτουν τη μέγιστη Επαγγελματική Επάρκεια για την Αγορά Εργασίας

EREPS Logo
EuropeActive Standards Logo
EREPS Membership Certificate

Στην ειδικότητα της Yoga που αποτελεί την 4η βασική κατεύθυνση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί η διαδικασία διαπίστευσης (Standards) από την EuropeActive, η GRAFTS συνεργάζεται με την Άννα Ζώρζου και το YogaWorks (USA) έτσι ώστε να παρέχει στην ειδικότητα αυτή τα πλέον διασφαλισμένα ποιοτικά και αξιόπιστα εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση από το Yoga Alliance® (USA).

YogaWorks Logo
RYS 200 Yoga Alliance Standard Logo
RYS 300 Yoga Alliance Standard Logo

Από το 2017, η GRAFTS αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό Εκπαιδευτικό Πάροχο Fitness στην Ελλάδα που συνεργάζεται με το Αμερικανικό Συμβούλιο Άσκησης - American Council on Exercise (ACE) ως Επίσημος Εκπαιδευτικός Έταιρος (Education Partner) στο πλαίσιο των Διεθνών Εκπαιδευτικών Συνεργασιών της, έτσι ώστε τα Πιστοποιητικά Εξειδίκευσής της να τυγχάνουν αναγνώρισης από την Παγκόσμια αγορά του Fitness.

Πιστοποίηση ACE Health Coach
ACE Education Partner Certificate