Συνεχιζόμενη Κατάρτιση από τη Grafts Hellas

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση

Η Συνεχιζόμενη Κατάρτιση (Continuing Education) αποτελεί το δεύτερο άξονα του εκπαιδευτικού προγράμματος της GRAFTS.

Έπεται της αρχικής εκπαίδευσης ή της ένταξης στην εργασία, και στοχεύει στην αναβάθμιση και επικαιροποίηση γνώσεων και ικανοτήτων, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του αποφοίτου.

Πραγματοποιείται μέσα από:

  • Εργαστήρια (Workshops)
  • Συνέδρια (Congresses - Summits)
 
Η GRAFTS HELLAS αποτελεί τον μοναδικό εκπαιδευτικό πάροχο στον τομέα του Fitness σε Ελλάδα και Κύπρο που πραγματοποιεί δυο κορυφαία Συνέδρια ετησίως: τα International Health & Fitness Congress και GRAFTS Fitness Summit, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα.

Παγκοσμίως διακεκριμένοι εισηγητές έχουν διδάξει στα αντικείμενα των Personal Training, Group Training, Yoga και Pilates, στα μεγαλύτερα events για το Fitness που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την GRAFTS HELLAS από το 1992 έως και σήμερα.