Ακαδημαϊκή Κατεύθυνση 'Fitness Pro'

Ακαδημαϊκή Κατεύθυνση Fitness Pro από τη Grafts Hellas

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση αποτελεί τον τρίτο άξονα του Εκπαιδευτικού προγράμματος της GRAFTS.

Η GRAFTS θέλοντας να δώσει ακαδημαϊκή προοπτική και τη δυνατότητα κρατικής πιστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, προσκαλεί όσους από τους Αποφοίτους το επιθυμούν να συνεχίσουν τις Σπουδές τους σε Ανώτερο και Ανώτατο επίπεδο μέσα από το πρόγραμμα 'Fitness Pro' και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των συνεργαζόμενων φορέων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Παρόχους που παρέχουν προγράμματα Ανώτερων (2ετούς φοιτήσεως) και Ανώτατων (4ετούς φοιτήσεως) σπουδών σε όλη την Ελλάδα.

Στόχοι του προγράμματος 'Fitness Pro' αποτελούν:

  • H αναβάθμιση του επιπέδου των σπουδών των Αποφοίτων με εκπαιδευτικά προγράμματα των επιστημών της άσκησης και της υγείας
  • H δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • H παροχή αναβολής στράτευσης σε όσους το επιθυμούν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους

Το πρόγραμμα λειτουργεί παράλληλα με τις Επαγγελματικές Εκπαιδεύσεις που παρέχει η GRAFTS και με απόλυτη συνεργασία των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών παρόχων.

Συνεργαζόμενος Φορέας στην Ελλάδα:

Το ΙΕΚ ΣΒΙΕ, η πρώτη σχολή που λειτούργησε στην Ελλάδα στον τομέα των επαγγελμάτων υγείας, στελεχώνει εδώ και 45 χρόνια όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά εργαστήρια της χώρας.

Συνεργαζόμενος Φορέας στην Κύπρο:

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιό του λειτουργούν πέντε Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.