Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

05/09/2020

Functional Cross Training - Approved by ACE

05/09/2020

Equipment Pilates Teacher - Adv Level 2

26/09/2020

Fun Kids Yoga

26/09/2020

Olympic Weightlifting Training

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/10/2020

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

10/10/2020

Pilates Prenatal Workshop

18/10/2020

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 2020 - 2021 & ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2019 - 2020

18/10/2020

CPR/AED

24/10/2020

Core Fitness Knowledge - Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

31/10/2020

Yoga Teacher - Adv level 2 

Ιανουάριος

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/03/2021

Pilates Prenatal Workshop

20/03/2021

Core Fitness Knowledge - Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

27/03/2021

Pilates Spine Corrector Workshop

Απρίλιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/07/2021

Olympic Weightlifting Training

03/07/2021

Equipment Pilates Teacher - Adv Level 2

03/07/2021

Fun Kids Yoga

10/07/2021

Personal Training - Weight Management Exercise Specialist level 4

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών κύκλων δύναται να τροποποιηθούν βάσει των ειδικών συνθηκών και μέτρων (COVID 19) που μπορεί να εφαρμοσθούν.