Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/09/2017

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/10/2017

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

21-22/10/2017

5th GRAFTS Fitness Summit 2017, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

21-22/10/2017

Έναρξη μαθημάτων χειμερινής περιόδου (Personal Training - Group Fitness - Pilates - Yoga)

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

11/11/2017

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

11/11/2017

Aerial Yoga Instructor

18/11/2017

Exersice to Music Instructor - Pro level 1

18/11/2017

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

13/01/2018

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

13/01/2018

Yoga Instructor - Pro level 1

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/02/2018

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

24/02/2018

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/03/2018

Core Fitness Knowledge Pro Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

03/03/2018

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

16-17/03/2018

27th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, Thessaloniki

17/03/2018

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

17/03/2018

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

16-17/04/2018

Fun Kids Yoga

17/04/2018

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

17/04/2018

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

05/05/2018

Yoga Instructor - Pro level 1

05/05/2018

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

09/06/2018

Personal Trainer Elite level 3

09/06/2018

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

09/06/2018

Aerial Yoga Instructor

30/06/2018

Personal Training Specialist level 4 - Weight Management

30/06/2018

Sports Conditioning Workshop by ACE

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/07/2018

Corrective Exercise by FT COACH Module I

14/07/2018

ACE Health Coach

14/07/2018

Fitness Programming & Obesity Workshop by ACE

21/07/2018

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED