Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/10/2018

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

13/10/2018

Core Fitness Knowledge Adv Level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

19-21/10/2018

6th GRAFTS Fitness Summit 2018, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

03/11/2018

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

10/11/2018

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

24/11/2018

ersonal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

22/12/2018

Personal Trainer Elite level 3

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

12/01/2019

Personal Trainer Elite level 3

12/01/2019

Aerial Yoga Instructor

26/01/2019

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/02/2019

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02/03/2019

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

15-17/03/2019

28th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, Thessaloniki

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06/04/2019

Props Pilates Instructor Pro Level 1

06/04/2019

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

13/04/2019

Exercise to Music Adv level 2 - Group Fitness Instructor

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/05/2019

Personal Trainer Elite level 3

04/05/2019

Mat & Props Pilates - Adv level 2 - EQF level 4

18/05/2019

Fun Kids Yoga

25/05/2019

Suspension Exercise

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

01/06/2019

Equipment Pilates Instructor Pro Level 1

08/06/2019

Corrective Exercise by FT COACH Module I

08/06/2019

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

22/06/2019

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

22/06/2019

Olympic Weightlifting Training