Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΟκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02-03/10/2021

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΟΔΟΜΗΣΗΣ

02-03/10/2021

Kettlebells Training

02-03/10/2021

EP Adv level 2 - Equipment Pilates Teacher

02-03/10/2021

Fun Kids Yoga

09-10/10/2021

Pilates Prenatal Workshop

09-10/10/2021

Aerial Yoga Arts

16-17/10/2021

Spine Corrector Workshop

16-17/10/2021

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ CPR/AED

23-24/10/2021

CORE FITNESS Pro level 1

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

06-07/11/2021

Personal Training Pro level 1 - Fitness Assistant (EREPS EQF level 2)

06-07/11/2021

MP Pro level 1 - Mat Pilates Instructor

20-21/11/2021

Suspension Exercise

20-21/11/2021

Yoga Pro level 1 - Yoga Instructor

27-28/11/2021

PP Pro level 1 - Props Pilates Instructor

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04-05/12/2021

CORE FITNESS Pro level 2

11-12/12/2021

EP Pro level 1 - Equipment Pilates Instructor

18-19/12/2021

Personal Training Adv level 2 - Fitness Instructor (EREPS EQF level 3)

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

08-09/01/2022

ACE Health Coach

08-09/01/2022

Aerial Yoga Arts

15-16/01/2022

MPP Adv level 2 - Mat & Props Pilates Teacher (EREPS EQF level 4)

29-30/01/2022

Personal Training Elite level 3 - Personal Trainer (EREPS EQF level 4)

29-30/01/2022

Corrective Exercise by FT COACH

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

05-06/02/2022

Group Training Pro level 1 - Body Conditioning Instructor

05-06/02/2022

MPP Adv level 2 - Mat & Props Pilates Teacher (EREPS EQF level 4)

12-13/02/2022

Functional Cross Training

12-13/02/2022

EP Adv level 2 - Equipment Pilates Teacher

12-13/02/2022

Fun Kids Yoga

19-20/02/2022

Personal Training Sp level 4 - Weight Management Exercise Specialist

26-27/02/2022

Kettlebells Training

26-27/02/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

12-13/03/2022

Pilates Prenatal Workshop

19-20/03/2022

CORE FITNESS Pro level 1

26-27/03/2022

Spine Corrector Workshop

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02-03/04/2022

Personal Training Pro level 1 - Fitness Assistant (EREPS EQF level 2)

02-03/04/2022

MP Pro level 1 - Mat Pilates Instructor

09-10/04/2022

Suspension Exercise

16-17/04/2022

Yoga Pro level 1 - Yoga Instructor

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07-08/05/2022

Aqua Fitness

07-08/05/2022

PP Pro level 1 - Props Pilates Instructor

14-15/05/2022

CORE FITNESS Pro level 2

21-22/05/2022

EP Pro level 1 - Equipment Pilates Instructor

28-29/05/2022

Personal Training Adv level 2 - Fitness Instructor (EREPS EQF level 3)

28-29/05/2022

Functional Cross Training

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

11-12/06/2022

MPP Adv level 2 - Mat & Props Pilates Teacher (EREPS EQF level 4)

18-19/06/2022

Corrective Exercise by FT COACH

25-26/06/2022

Personal Training Elite level 3 - Personal Trainer (EREPS EQF level 4)

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

02-03/07/2022

MPP Adv level 2 - Mat & Props Pilates Teacher (EREPS EQF level 4)

02-03/07/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

09-10/07/2022

Olympic Weightlifting Training

09-10/07/2022

EP Adv level 2 - Equipment Pilates Teacher

09-10/07/2022

Fun Kids Yoga

16-17/07/2022

Personal Training Sp level 4 - Weight Management Exercise Specialist

[pb_row][pb_column][pb_text]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών κύκλων δύναται να τροποποιηθούν βάσει των ειδικών συνθηκών και μέτρων (COVID 19) που μπορεί να εφαρμοσθούν.