Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

05/10/2019

Personal Training - Fitness Assistant Pro Level 1

05/10/2019

Group Trainer Elite level 3

18-20/10/2019

7th GRAFTS Fitness Summit 2019, Αθήνα - Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO Παλαιού Φαλήρου

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

09/11/2019

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

07/12/2019

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/01/2020

Personal Trainer Elite level 3

11/01/2020

Yoga Instructor Pro level 1

18/01/2020

Core Fitness Knowledge Pro level 1 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

08/02/2020

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

08/02/2020

Group Training Pro level 1

08/02/2020

Mat Pilates Instructor - Pro Level 1

15/02/2020

Core Fitness Knowledge Adv Level 2 - Μαθήματα Κορμού για όλες τις ειδικότητες

22/02/2020

ACE Health Coach

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

21/03/2020

Personal Training - Fitness Instructor Adv Level 2 - EREPS EQF level 3

21/03/2020

Sports Conditioning Workshop by ACE

21/03/2020

Props Pilates Instructor - Pro Level 1

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/04/2020

Group Training - Adv level 2

04/04/2020

Mat & Props Pilates Teacher - Adv level 2 - EREPS EQF level 4

04/04/2020

Aerial Yoga Instructor

11/04/2020

Personal Trainer Elite level 3

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

16/05/2020

Suspension Exercise

16/05/2020

Καρδιοαναπνευστική Αναζωγόνηση BLS/AED

23/05/2020

Equipment Pilates Instructor - Pro Level 1

23/05/2020

Fun Kids Yoga

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

13/06/2020

Corrective Exercise by FT COACH Module I

20/06/2020

Equipment Pilates Teacher Adv Level 2

27/06/2020

Functional Cross Training

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

04/07/2020

Olympic Weightlifting Training

04/07/2020

Kettlebells Training

Σεπτέμβριος

tr_start