Συνεργαζόμενοι Φορείς

posd

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Φιτνες (ΠΟΣΔ)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης και Φιτνες αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό και μοναδικό νόμιμο θεσμικό φορέα στην Ελλάδα για την οργάνωση, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλήματος της Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες, του αθλήματος της Άρσης Δραμιών (Kettlebells) και άλλων συναφών κλάδων άθλησης και αγωνισμάτων που προέρχονται από τα δυναμικά αθλήματα, καθώς της έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Π.Ο.Σ.Δ μπορείτε να δείτε στο https://posd.gr/

europe-active

Europe Active

Η Europe Active (πρώην EuropeanHealthFitnessAssociation - EHFA) 

Δημιουργήθηκε το 2001 και αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εκπροσωπεί το σύνολο του Ευρωπαϊκού Tομέα της Υγείας και Φυσικής Κατάστασης στις Βρυξέλλες.

Το 2008 και το 2009 εξασφάλισε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της.

Κύριο έργο της αποτελεί η θέσπιση Προτύπων (Standards) στον Τομέα της Υγείας και της Φυσικής Κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης, EREPS (EuropeanRegister ExerciseProfessionals - http://www.ereps.eu.com), ενώ το έργο της και η συνεισφορά της έχει αναγνωριστεί σήμερα από 10.000 εγκαταστάσεις– γυμναστήρια, 18 Εθνικές Ενώσεις (NationalAssociations) σε 25 χώρες στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Europe Active μπορείτε να δείτε στο www.europeactive.eu

Pasigi

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων (ΠΑΣΥΓΥ)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων αποτελεί το συλλογικό όργανο των Ελληνικών γυμναστηρίων με έτος ίδρυσης το 2005.

Σ.Ι.Γ.Α. Logo

Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ)

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ) ιδρύθηκε το 1988. Σκοπός του ΣΙΓΑ, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι:

 • η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του
 • η διεκδίκηση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του κλάδου
 • η προάσπιση και η περιφρούρηση των συμφερόντων των γυμναστηρίων
 • η ανάδειξη και η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου
 • η άμεση επίδραση με κάθε νόμιμο τρόπο στις δημόσιες αρχές και τις κρατικές υπηρεσίες για την παρουσίαση των προβλημάτων και διεκδικήσεων του κλάδου
 • η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς τα μέλη του
 • η συνεχής κινητοποίηση του δυναμικού της γυμναστηριακής κοινότητας
 • η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του
 • η πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική επιμόρφωση και δραστηριοποίηση των μελών του
 • η συνεργασία του με άλλους συλλόγους, ενώσεις, οργανισμούς και με κάθε προοδευτικό φορέα για τη διαρκή αναβάθμιση των γυμναστηρίων
 • η συνεργασία με επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς για τη συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων από τα γυμναστήρια υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΣΙΓΑ πατήστε εδώ.

ΠΑΣΥΕΑ Logo

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Άσκησης (ΠΑΣΥΕΑ)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Άσκησης (ΠΑΣΥΕΑ) ιδρύθηκε το 2014. Αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό συλλογικό όργανο των Επαγγελματιών Άσκησης στο ευρύτερο πεδίο της Μαζικής Άθλησης και ειδικότερα του Fitness.

Κύριοι σκοποί του Συνδέσμου αποτελούν η διάδοση του Fitness (άσκηση για υγεία και ευεξία) στην Ελλάδα, η προβολή και η προώθηση της ανάγκης για συστηματική φυσική δραστηριότητα και σωματική άσκηση σε όλες τις ηλικίες, η ανάπτυξη αθλητικής συνείδησης βασιζόμενη στην ευγενή άμιλλα και το αθλητικό ιδεώδες, και η δημιουργία πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας μεταξύ των μελών του με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΠΑΣΥΕΑ πατήστε εδώ.