Συνεργαζόμενοι Φορείς

Σ.Ι.Γ.Α. Logo

Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ)

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (ΣΙΓΑ) ιδρύθηκε το 1988. Σκοπός του ΣΙΓΑ, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι:

 • η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του
 • η διεκδίκηση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του κλάδου
 • η προάσπιση και η περιφρούρηση των συμφερόντων των γυμναστηρίων
 • η ανάδειξη και η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου
 • η άμεση επίδραση με κάθε νόμιμο τρόπο στις δημόσιες αρχές και τις κρατικές υπηρεσίες για την παρουσίαση των προβλημάτων και διεκδικήσεων του κλάδου
 • η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς τα μέλη του
 • η συνεχής κινητοποίηση του δυναμικού της γυμναστηριακής κοινότητας
 • η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του
 • η πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική επιμόρφωση και δραστηριοποίηση των μελών του
 • η συνεργασία του με άλλους συλλόγους, ενώσεις, οργανισμούς και με κάθε προοδευτικό φορέα για τη διαρκή αναβάθμιση των γυμναστηρίων
 • η συνεργασία με επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς για τη συνεχή και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων από τα γυμναστήρια υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΣΙΓΑ πατήστε εδώ.

ΠΑΣΥΕΑ Logo

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Άσκησης (ΠΑΣΥΕΑ)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Άσκησης (ΠΑΣΥΕΑ) αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό συλλογικό όργανο εκπροσώπησης όλων των Επαγγελματιών Άσκησης στο ευρύτερο πεδίο της Μαζικής Άθλησης και ειδικότερα του Fitness.

Κύριοι σκοποί του Συνδέσμου αποτελούν η διάδοση του Fitness (άσκηση για υγεία και ευεξία) στην Ελλάδα, η προβολή και η προώθηση της ανάγκης για συστηματική φυσική δραστηριότητα και σωματική άσκηση σε όλες τις ηλικίες, η ανάπτυξη αθλητικής συνείδησης βασιζόμενη στην ευγενή άμιλλα και το αθλητικό ιδεώδες, και η δημιουργία πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας μεταξύ των μελών του με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΠΑΣΥΕΑ πατήστε εδώ.