Προσκεκλημένοι Εισηγητές

 • Marc Oliver Kluike

 • Tina Herden

 • Marcus Sweppe

 • Robert Steinbacher

 • Kathy Maier

 • Leslee Bender

 • Balasz Fuzessy

 • Bianca Swartout

 • Yaman Yasmonite Okur

 • Cliff Collins

 • Vladimir Snezhik

 • Cristina Kiki

 • Tania Lulcheva

 • Paolo Caserotti

 • Luciano Mottola

 • Boris Zavaritskiy

 • Taras Klimov

 • Renata Ago

 • Laszlo Zopcsak

 • Sabrena Merrill

 • Rita Santos Rocha

 • Jessica Exposito Lozano

 • Malcolm Muirhead

 • Sarig Hajnalka

 • Gil Lopes

 • Aniko Gog

 • Jasmin Waldmann

 • Bryant Cedric

 • Anthony Wall

 • Sebastian Piatek

 • Simona Pajaujiene

 • Kim David

 • Tony Rapillo

 • Pawel Oracz

 • Garth Hewitt

 • Nina Basa

 • Panos Pantas

 • Giorgos Chatzimichail

 • Κατερίνα Μουστάκα

 • Μαρία Μπασκίνη

 • Βασιλική Καραγιώργου

 • Άννα Ζώρζου

 • Βούλα Μπόλου

 • Patrick Bejjani

 • Marco Petrin

 • Άγγελος Πατρώνης