Πιστοποιήθηκε το πρόγραμμα Group Fitness Instructor της GRAFTS σε επίπεδο EQF level 3 από την EHFA

EHFA Standards Logo
EHFA Approved Logo

Η GRAFTS συνεχίζει ανοδικά, αποτελώντας έναν από τους 89 Πιστοποιημένους (Accredited) Εκπαιδευτικούς Παρόχους της Ευρώπης και παραμένοντας ο μοναδικός Πιστοποιημένος στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης που παρέχει:

Group Fitness (EQF level 3)

EREPS Group Fitness Instructor Logo

Pilates Training (EQF level 4)

EREPS Pilates Teacher Logo

Personal Training (EQF level 4)

EREPS Personal Trainer Logo


Αγαπητοί Φίλοι, Απόφοιτοι, Σπουδαστές,

είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η GRAFTS αποτελεί τον μόνο Εκπαιδευτικό Πάροχο στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία Διαπίστευσης σε τρεις (3) από τις τέσσερις συνολικά Ειδικότητες - Κατευθύνσεις που παρέχει.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης Group Fitness, Pilates Teacher και Personal Training είναι όλα πλέον Πιστοποιημένα από την European Health & Fitness Association (EHFA – www.ehfa.eu) και κατατάσσονται στα Επίπεδα 3 & 4 (EQF Levels 3 & 4) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) με ημερομηνίες διαπίστευσης 12/9/2014, 23/5/2014 και 13/02/2013 αντίστοιχα.

Η GRAFTS είναι ο 1ος εκπαιδευτικός πάροχος Fitness στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, που διεκπεραιώνει και ολοκληρώνει μια τέτοια διαδικασία, την πιστοποίηση δηλαδή ολόκληρου του Εκπαιδευτικού της Προγράμματος και πρωτοστατεί και πάλι στις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Fitness και της Παγκόσμιας Αγοράς, συνεχίζοντας να καινοτομεί:

  • Πρώτη έδειξε το δρόμο για την οργανωμένη εκπαίδευση στο Fitness (ο πρώτος φορέας εκπαίδευσης στο Fitness που καθιέρωσε οργανωμένη κατάρτιση στο Aerobic & Fitness το 1992)
  • Πρώτη έδειξε το δρόμο στο χώρο της εξέλιξης των ομαδικών προγραμμάτων, όταν το 1996 πρώτη έφερε στην Ελλάδα και εισήγαγε τα προ-χορογραφημένα προγράμματα που σήμερα μετά από 15 χρόνια γνωρίζει η Ελληνική αγορά
  • Πρώτη έδειξε το δρόμο των Διεθνών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς του Εξωτερικού το 2003 και 2005 συνάπτοντας συνεργασία με το ACE, το ACSM και το YogaWorks αντίστοιχα

Εξαρχής τήρησε υπεύθυνη στάση στην αγορά και απέναντι στον κάθε Ενδιαφερόμενο αναφέροντάς του σε κάθε ενημέρωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και Κύπρου, από τα χείλη του κάθε συνεργάτη της, ότι τα Πιστοποιητικά της είναι Πιστοποιητικά Εξειδίκευσης Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων και δε τυγχάνουν Κρατικής Αναγνώρισης

Και σήμερα πρώτη διαπιστεύει και πιστοποιεί βάσει Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (EHFA Standards) όλα τα προγράμματα εξειδίκευσής της και πιο συγκεκριμένα στο Group Fitness, Pilates & Personal Training, διοχετεύοντας στην κλαδική αγορά του Fitness την πιο αξιόπιστη Εκπαιδευτική Πρόταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF Levels 3 & 4.

Για άλλη μια φορά τεκμηριώνει τη φήμη της ως το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο Εκπαιδευτικό Πάροχο στην Ελληνική αγορά του Fitness.

 

Λίγα λόγια για την European Health & Fitness Association (EHFA) - πλέον EuropeActive, με Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 08/04/2014

European Health & Fitness Association Logo
EuropeActive Logo

Η European Health & Fitness Association (EHFA) δημιουργήθηκε το 2001 και αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εκπροσωπεί το σύνολο του Ευρωπαϊκού Tομέα της Υγείας και Φυσικής Κατάστασης στις Βρυξέλλες. Το 2008 και το 2009 εξασφάλισε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του.

Κύριο έργο της αποτελεί η θέσπιση Προτύπων (Standards - http://www.ehfa-standards.eu) στον Τομέα της Υγείας και της Φυσικής Κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης το ονομαζόμενο EREPS (European Register Exercise Professionals - http://www.ereps.eu), ενώ το έργο της και η συνεισφορά της έχει αναγνωριστεί σήμερα από 10.000 εγκαταστάσεις – γυμναστήρια, 18 Εθνικές Ενώσεις (National Associations) σε 25 χώρες στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της EHFA μπορείτε να δείτε στο www.ehfa.eu

Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF):

EQF - European Qualifications Framework Logo
NQF - National Qualifications Framework Logo

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework – EQF) θεσμοθετήθηκε αρχικά στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο του 2005 όταν οι 27 αρχηγοί κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή τους απαίτησαν τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος αναφοράς, το οποίο θα συνδέσει τα Εθνικά συστήματα και Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων των διαφορετικών χωρών.

Στην πράξη, λειτουργεί ήδη ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη ανάγνωση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων. Βοηθά εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους που επιθυμούν να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πατρίδα τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΠΠ (ΕQF) μπορείτε να βρείτε στο http://www.ec.europa.eu/eqf


Με εκτίμηση,
GRAFTS HELLAS