ACE Health Coach

Εξειδικεύσου στην πρόληψη ασθενειών συσχετιζόμενων με τον τρόπο ζωής και κάνε τη διαφορά στην παγκόσμια επαγγελματική κοινότητα του fitness!

Ο Προπονητής Υγείας (Health Coach) είναι ο επαγγελματίας που μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης σε μια αυξημένη ανάγκη παγκοσμίως για επαγγελματίες που θα αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο μεταξύ ιατρικής κοινότητας και βιομηχανίας της άσκησης. Είναι καταρτισμένος να παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες άσκησης σε άτομα που κυρίαρχα τους ενδιαφέρει η βελτίωση των επιπέδων υγείας και ποιότητας ζωής. Η δραστηριότητα του δεν περιορίζεται στο ρόλο του προπονητή, αλλά επεκτείνεται σε θέματα διατροφικής καθοδήγησης και συμπεριφορικής ψυχολογίας.

Ουσιαστικά αποτελεί τον επαγγελματία της νέας γενιάς που μέσω των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων του είναι σε θέσει να υποστηρίξει το ασκούμενο κοινό που αντιμετωπίζει διάφορες χρόνιες καταστάσεις υγείας που οφείλονται κυρίως στον τρόπο ζωής του.

Συμπερασματικά, αποτελεί τον εξειδικευμένο επαγγελματία που μπορεί να συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα επαγγελματία της υγείας (βλ. Ιατρό, Φυσικοθεραπευτή, Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, Ψυχολόγο) προσπαθώντας να υποστηρίξει με το έργο του τη λειτουργία μιας πολυεπιστημονικής ομάδας που επιβλέπει την κάθε μία διαφορετική περίπτωση.


Διεθνής Αναγνώριση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης είναι το μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ είναι αναγνωρισμένο από το National Commission for Certifying Agencies (NCCA) και είναι εγκεκριμένο από το International Consortium for Health & Wellness Coaching (ICHWC). Στην Ευρώπη είναι διαπιστευμένο από τη EuropeActive (πρώην European Health & Fitness Association) στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Μητρώου Επαγγελματιών Άσκησης. 

NCCA Accredited Program Logo
EuropeActive Logo
EuropeActive Standards Logo
EREPS Logo

Κύριες Διδακτικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στο ρόλο του Προπονητή Υγείας
 • Στρατηγικές επικοινωνίας για αποτελεσματική καθοδήγηση
 • Βιολογία και διατροφή
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση αναγκών και δεικτών φυσικής κατάστασης
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης
 • Νομικές, επαγγελματικές και ηθικές ευθύνες


Διδάσκοντες

 • Αλέξης Μπατρακούλης, ΜSc, ACE Health Coach (Άσκηση & Υγεία)
 • Άννα Μαρία Τουβρά, PhD (Διατροφή & Υγεία)
 • Θεοδώρα Τζατζάκη, MSc, PhD (Ψυχολογία της Άσκησης & Υγεία)


Online Εκπαίδευση

40 διδακτικές ώρες:

 • 12 ώρες: Άσκηση & Υγεία
 • 12 ώρες: Διατροφή & Υγεία
 • 12 ώρες: Ψυχολογία της Άσκησης & Υγεία
 • 4 ώρες: Aνασκόπηση Ύλης - Προετοιμασία Εξέτασης


Προαιρετική Επιπρόσθετη Υποστήριξη

34+20 ώρες:

 • 16 ώρες: Μαθήματα Κορμού I (Ανατομία - Κινησιολογία Ι, Φυσιολογία της Άσκησης I, Διατροφή Άσκηση και Υγεία I)
 • 18 ώρες: Μαθήματα Κορμού II (Ανατομία - Κινησιολογία ΙI, Φυσιολογία της Άσκησης II, Διατροφή Άσκηση και Υγεία II)
 • 20 ώρες: Εργασίες + Ερωτηματολόγια

Ημέρες Διεξαγωγής

Σάββατο και Κυριακή

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Επίσημο βιβλίο του ACE στην Αγγλική γλώσσα
 • Βιβλίο μελέτης της GRAFTS στην Ελληνική γλώσσα
 • Ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθημάτων στην Ελληνική γλώσσα


Προυποθέσεις Συμμετοχής Εξέτασης

Σύμφωνα με τα υψηλά και διεθνή πρότυπα του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης (ACE) ο υποψήφιος για την πιστοποίηση του ACE Health Coach πρέπει να πληροί τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχιούχος Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) ή Διαιτολογίας-Διατροφολογίας ή Ψυχολογίας ή Ιατρικής ή Φυσικοθεραπείας ή Νοσηλευτικής (4ετής φοίτηση σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής)
 • Διπλωματούχος Δημόσιου ή Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ/ΙΙΕΚ) με ειδικότητα Προπονητική ή Φυσικοθεραπεία ή Διαιτολογία-Διατροφολογία ή  Νοσηλευτική (2ετής φοίτηση σε αναγνωρισμένο Ινστιτούτο της ημεδαπής ή αλλοδαπής)
 • Πιστοποιημένος Personal Trainer από εκπαιδευτικό πάροχο διεθνώς διαπιστευμένο είτε στις ΗΠΑ από NCCA (CPT) είτε στην Ευρώπη από ΕuropeActive (ΕQF Level 4).

 

Eξέταση  

Η εξέταση πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο από το ACE στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω υπολογιστή.

 • Διάρκεια: 3 ώρες
 • Ερωτήσεις: 150 πολλαπλής επιλογής στην Ελληνική γλώσσα
 • Δυνατότητα εξέτασης ατομικά και προγραμματισμένα το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη της εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο ο υποψήφιος επιλέξει στην Ελληνική ή Κυπριακή επικράτεια.

Mονάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CECs/CEUs)

 • Η πιστοποίηση έχει ισχύ 2 χρόνια και ανανεώνεται μετά από ολοκλήρωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε εγκεκριμένα προγράμματα (π.χ. σεμινάρια, συνέδρια, δια ζώσης εργαστήρια, εξ’ αποστάσεως μαθήματα μέσω διαδικτύου, κ.α.) από το ACE ή άλλους εκπαιδευτικούς εγκεκριμένους φορείς παγκοσμίως (20 συνολικά ώρες εντός 2 ετών).
 • Παράλληλα οι κάτοχοι αυτής της πιστοποίησης μπορούν να αποκτήσουν μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, εφόσον επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν για την ανανέωση άλλων διεθνών πιστοποιήσεων και εγκεκριμένων από NCCA.

Προσφερόμενες μονάδες CEC/CEU από την πιστοποίηση:

 • NASM 1.9 CEUs
 • AFAA 15.0 CEUs

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Online Streaming

Ψυχολογία της Άσκησης & Υγεία

Διατροφή & Υγεία 

Άσκηση & Υγεία  

Όλες οι πόλεις

08-09/01/2022

15-16/01/2022

22-23/01/2022