Εκπαιδευτικό Σύστημα

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι καινοτόμο, πρωτοποριακό και ευέλικτο.

Προοσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή και Επαγγελματία του Fitness ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Διεθνή και Ευρωπαικά Πρότυπα EUROPE ACTIVE/EHFA Standards και το Ευρωπαικό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualification Framework - EQF).


Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από  τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι δομημένες σε:

• Εκπαιδευτικούς Κύκλους Ειδικοτήτων (Επίπεδα Εξειδίκευσης)
• Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς Κύκλους
• Ανεξάρτητα Αυτοτελή Σεμινάρια

Βασικές Κατευθύνσεις :

Personal Training
Exercise to Music
Pilates
Yoga
Core Fitness Knowledge - Μαθήματα Κορμού (Τα μαθήματα κορμού είναι ΚΟΙΝΑ μαθήματα για όλες τις βασικές κατευθύνσεις)

Επίπεδα Εξειδίκευσης:

Professional (Pro - Level 1 - Βασικό)
Advanced (Adv - Level 2 - Προχωρημένο)
Elite (Elite - Level 3 - Εξειδικευμένο)
Specialized (Specialist - Level 4)


Ο Professional Trainer κατέχει τις βασικές επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Ο Advanced Trainer κατέχει προχωρημένες επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις, στην κατεύθυνση, την οποία έχει επιλέξει.

Ο Elite Trainer αντιπροσωπεύει το κορυφαίο επίπεδο των επαγγελματιών οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχή συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα άσκησης, υγείας και διατροφής.

Ο Specialized Trainer αντιπροσωπεύει το εξειδικευμένο επίπεδο των επαγγελματιών της κατεύθυνσης Personal Training. Έχει την ικανότητα σχεδιασμού εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης υψηλών απαιτήσεων όπως και παροχή συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε ειδικούς πληθυσμούς (άτομα με παχυσαρκία, προδιαβήτη ή άλλες χρόνιες καταστάσεις υγείας).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται απο Δέκα (14) Ανεξάρτητους Εκπαιδευτικούς Κύκλους:

• Corrective Exercise by FT COACH Module I
• Corrective Exercise by FT COACH Module II

• Olympic Weightlifting
• Functional Metabolic Training
• Suspension Exercise
• Kettlebells Training
• Vibration Training

• Dance Aerobic
• Fight Sports Training
• Pilardio

• Aerial Yoga
• Fun Kids Yoga

• Overweight Fitness Programming by ACE
• Sports Conditioning by ACE
• Small Group Training by ACE


Το Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σταδιακό πρόγραμμα ένταξης του σπουδαστή, στο χώρο του Fitness. Σα στόχο έχει την εκπαίδευση, την εξάσκηση και την ομαλή εισαγωγή του σπουδαστή στον επαγγελματικό στίβο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες.

Περιλαμβάνει δυο διαδοχικά στάδια: