Εξετάσεις Mat & Props Pilates Adv level 2 & Επαναληπτικές εξετάσεις Mat Pilates Instructor Pro level 1 - Props Pilates Instructor Pro level 1

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές της Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017 καθώς και τους σπουδαστές προηγούμενων ετών της πόλης της Αθήνας, ότι στις 29 Απριλίου 2017 θα διεξαχθούν εξετάεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο Mat & Props Adv Level 2 καθώς και επαναληπτικές εξετάσεις για τον εκπαιδευτικό κύκλο Mat Pilates Instructor Pro Level 1 και Props Pilates Instructor Pro level 1

Οι σπουδαστές με εκκρεμότητες προηγούμενων Εκπαιδευτικών Περιόδων, θα πρέπει έως και 28/04/2017 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6932547541 και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση τους.

Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση:

Σάββατο 29/04/2017, 13.30-16.00