Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές των εκπαιδευτικών χειμερινών κύκλων Personal Training, Exercise to Music, Pilates Training (Mat, Props, Equipment) & Yoga Training της Εκπαιδευτικής Περιόδου 2016-2017, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την πρακτική τους εξάσκηση να επικοινωνήσουν στο 6932547541.