Ημερομηνίες Εκπαιδεύσεων Κύπρου

Σεπτέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

25-26/09/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οκτώβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

16-17/10/2021

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 2021 2022 & ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2020 2021

Νοέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δεκέμβριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ιανουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Φεβρουάριος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μάρτιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Απρίλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μάιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ιούνιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ιούλιος

Ημερομηνίες Έναρξης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών κύκλων δύναται να τροποποιηθούν βάσει των ειδικών συνθηκών και μέτρων (COVID 19) που μπορεί να εφαρμοσθούν.