Κανονισμός Συμμετοχής 29th International Health & Fitness Congress Online by GRAFTS Hellas

 1. ΓΕΝΙΚΑ: Στους παρακάτω κανονισμούς, οι λέξεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: 1) ΣΥΝΕΔΡΙΟ, στο 29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, 2) ΣΥΝΕΔΡΟΙ, σε αυτούς που έχουν νόμιμα εγγραφεί, έχουν καταβάλει το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής και συμμετέχουν στο 29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, 3) GRAFTS, στη FITNESS INNOVATION E.E., Μιαούλη 14, Κομοτηνή, Ελλάδα.

  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Με τη συμπλήρωση της αίτησης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ή με την καταβολή του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής, ο υποψήφιος συμμετέχων στο Συνέδριο αυτόματα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και τον κανονισμό του Συνεδρίου.

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΧΩΡΟΙ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη FITNESS INNOVATION E.E., Μιαούλη 14, Κομοτηνή, Ελλάδα. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 19, 20 & 21 Ιουνίου 2020 διαδικτυακά (On line). To checking θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του Συνεδρίου.

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συμμετοχή στο Συνέδριο επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

  Για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών τάξεων ο Σύνεδρος θα πρέπει να έχει φροντίσει να διαθέτει ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής – tablet – κινητό τηλέφωνο) συμβατή με το Internet, μικρόφωνο, ακουστικά καθώς και σύνδεση μέσω παρόχου 24mbps τουλάχιστον.

  H GRAFTS HELLAS δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν φροντίσει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή άλλης ανωτέρας βίας αιτία.

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ:  Ο Σύνεδρος ακολουθεί το ωράριο των εισηγήσεων και συμμετέχει με τις παρακάτω ενέργειες: Mute  (ανοίγω και κλείνω το μικρόφωνο), Chat  (επικοινωνώ γραπτά), Raise Hand (σηκώνω χέρι). Στο τέλος κάθε εισήγησης θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να τεθούν απορίες και ερωτήσεις προς κάθε εισηγητή.

  ΠΑΡΟΧΕΣ Με την εγγραφή, ο Σύνεδρος παραλαμβάνει το ηλεκτρονικό υλικό, τις σημειώσεις των εισηγητών (εφόσον διατίθενται) και ο,τιδήποτε άλλο παρέχεται από τους διοργανωτές.

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ο Σύνεδρος οφείλει να τηρεί και να σέβεται όλους τους κανόνες παρακολούθησης και συμμετοχής στις διαδικτυακές εισηγήσεις που θα επεξηγηθούν στην αρχή της κάθε εισήγησης από τους διοργανωτές.

  Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, οι Σύνεδροι οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να είναι απολύτως συνεργάσιμοι με τους υπευθύνους του Συνεδρίου.

  Μπορούν να παρακολουθούν - είτε συμμετέχοντας είτε όχι - αρκεί να μη δημιουργούνται προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν τον Σύνεδρο από τις ηλεκτρονικές εισηγήσεις και να μην επιτρέψουν την είσοδό του.

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου απαγορεύεται η ιδιωτική βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο (κάμερα - κινητό τηλέφωνο), πλην της λήψης ενός μικρού αριθμού ενδεικτικών στιγμιοτύπων (φωτογραφιών ή βίντεο διάρκειας μικρότερης του 1 λεπτού) για αναμνηστικούς λόγους ή για προσωπική δημοσίευση στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media). Η κινηματογραφική κάλυψη του Συνεδρίου θα γίνει από εξουσιοδοτημένη επαγγελματική ομάδα, και οι Σύνεδροι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να προμηθευτούν υλικό που μπορεί να αποφασίσει να τους παρέχει η GRAFTS.

  Η GRAFTS διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα όλου του υλικού που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου από την επαγγελματική ομάδα που θα αναλάβει το έργο, και όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο αποδέχονται αυτόματα με την εγγραφή τους πως ενδέχεται να εμφανιστούν σε φωτογραφίες ή βίντεο χωρίς να τους ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού.

  Το καθ’ οποιαδήποτε μορφής περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το υλικό (έντυπο - ηλεκτρονικό κλπ), η εκπαιδευτική μέθοδος, τα σήματα, οι χορογραφίες και το σύστημα διάρθρωσης τους αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της GRAFTS και απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή χρήση χωρίς την έγκριση της. Σε διαφορετική περίπτωση η GRAFTS επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

  ΔΕΔΟΜΕΝΑ H GRAFTS θα διατηρήσει τα στοιχεία που οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο Συνέδριο υποβάλλουν κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ή έντυπης Φόρμας/Αίτησης Εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της GRAFTS μαζί τους σχετικά με το Συνέδριο. Επίσης μπορεί να αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν για την παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών της GRAFTS (σε συμφωνία με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας www.grafts.gr, εάν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά). Κάθε υποψήφιος Σύνεδρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανα πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή του ενημερώνοντάς τη GRAFTS σχετικά.

  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η πολιτική ακύρωσης δεν επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων. Οι Σύνεδροι που δε θα συμμετάσχουν για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια - υπαναχώρηση κλπ) μπορούν να εξαργυρώσουν το 75% του κόστους συμμετοχής (και το 100% σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ανώτερης βίας) σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από τη GRAFTS στους επόμενους 6 μήνες.

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η GRAFTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής:

  α) λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που υπάρχουν κατά τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες β) βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή από κάθε πλευρά, έχοντας πρόσφατα εξεταστεί σχετικά από ιατρό για αυτό, και πως η κατάσταση της υγείας τους τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες γ) δηλώνουν πως θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα κατά τη συμμετοχή τους σε κάθε τέτοια δραστηριότητα.

   H GRAFTS δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που υπέστησαν οι συμμετέχοντες ή τα συνοδευτικά άτομα, ή απώλεια ή ζημία στην προσωπική τους περιουσία ως αποτέλεσμα του Συνεδρίου ή σχετικών εκδηλώσεων.


  Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις σχετικά με την διασφάλιση της συμμετοχής τους καθώς και για την προσωπική και ταξιωδιτική τους ασφάλιση.

   

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Η GRAFTS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του Συνεδρίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.