Για πρώτη φορά στα ελληνικά, το βιβλίο της EuropeActive "Essentials for Fitness Instructors", από τη GRAFTS και τη SALTO

Η GRAFTS HELLAS σε συνεργασία με τις εκδόσεις SALTO βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση και κυκλοφορία για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου της EuropeActive "Essentials for Fitness Instructors". Το βιβλίο μεταφράστηκε με την επιστημονική επιμέλεια της GRAFTS HELLAS και είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα του Fitness & Group Fitness στα επίπεδα EREPS EQF level 3.
 
Είναι ένα εγχειρίδιο βασικής αναφοράς, που συμπληρώνει την ελληνική βιβλιογραφία για την εξατομικευμένη (Personal Training) και ομαδική άσκηση (Group Fitness), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματιών του Fitness, όπως αυτά υιοθετούνται από την ΕuropeActive και το Ευρωπαϊκό Μητρώο των Επαγγελματιών της Άσκησης (EREPS).
 
Περιέχει τα θεμελιώδη στοιχεία και τις βέλτιστες πρακτικές των μεθόδων και διαδικασιών τις οποίες εφαρμόζουν οι εκπαιδευτές ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων Fitness, μαζί με ανάλυση των καθηκόντων και ευθυνών τους. Η κύρια αποστολή τους, που αποτελεί βασικό πυλώνα της EuropeActive, συνοψίζεται στο τρίπτυχο «πιο πολλοί, πιο δραστήριοι, πιο συχνά». Οι πληροφορίες και το υλικό αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση τόσο των ειδικευόμενων, όσο και των ειδικευμένων εκπαιδευτών, που επιθυμούν να προάγουν τη φυσική δραστηριότητα, να προσφέρουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να καθοδηγήσουν τους πελάτες τους ώστε να πετύχουν τους στόχους άσκησης που έχουν θέσει.
 
Στη σχετική της ανακοίνωση η EuropeActive αναφέρει: «Η GRAFTS μόλις δημοσίευσε την μεταφρασμένη έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου για να ανεβάσει τον πήχη στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της φυσικής κατάστασης, ενισχύοντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην τοπική αγορά και προωθώντας το όραμα και την αποστολή όλων των εμπλεκομένων μερών (πχ EuropeActive, EREPS και GRAFTS) σε όλη την επικράτεια».
 
Το παρόν βιβλίο δεν αποτελεί εγχειρίδιο των εκπαιδευτικών κύκλων της GRAFTS αλλά μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στην προετοιμασία των Σπουδαστών στις αντίστοιχες ειδικότητες (Fitness Instructor - Group Fitness Instructor)