Κανονισμός Συμμετοχής 29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas

 1. ΓΕΝΙΚΑ Στους παρακάτω κανονισμούς, οι λέξεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: 1) ΣΥΝΕΔΡΙΟ, στο 29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, 2) ΣΥΝΕΔΡΟΙ, σε αυτούς που έχουν νόμιμα εγγραφεί, έχουν καταβάλει το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής και συμμετέχουν στο 29th International Health & Fitness Congress by GRAFTS Hellas, 3) GRAFTS, στη FITNESS INNOVATION E.E., Μιαούλη 14, Κομοτηνή, Ελλάδα.

 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Με τη συμπλήρωση της αίτησης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ή με την καταβολή του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής, ο υποψήφιος συμμετέχων στο Συνέδριο αυτόματα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και τον κανονισμό του Συνεδρίου.

 3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΧΩΡΟΙ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη FITNESS INNOVATION E.E., Μιαούλη 14, Κομοτηνή, Ελλάδα.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, και πιο συγκεκριμένα στους χώρους αυτού που θα καθορίσουν οι διοργανωτές.

To checking θα ξεκινήσει την 13 Μαρτίου 2020 από τις 08:00

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συμμετοχή στο Συνέδριο επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ Η είσοδος και η έξοδος στο συνεδριακό χώρο επιτρέπεται στους Συνέδρους που θα φοράνε το ειδικό visa band (βραχιολάκι), το οποίο θα παραλαμβάνει ο κάθε Σύνεδρος κατά την διαδικασία της εγγραφής του ή του checking. Θα πρέπει ο Σύνεδρος να το φορά συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Δε θα πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς στην περίπτωση αυτή καταστρέφεται και καθίσταται ανενεργό.

Η συμμετοχή στα προγράμματα επιτρέπεται στον χώρο που υποδεικνύεται από τους διοργανωτές.

Οι Σύνεδροι οφείλουν επιπλέον να έρχονται στην προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης και να αποχωρούν στη λήξη των μαθημάτων, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να παρέχονται με πληρότητα.

 1. ΠΑΡΟΧΕΣ Με την εγγραφή και την παραλαβή του visa band, ο Σύνεδρος παραλαμβάνει το έντυπο υλικό, τις σημειώσεις των εισηγητών (εφόσον διατίθενται) και ο,τιδήποτε άλλο παρέχεται από τους διοργανωτές.

 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ Ο Σύνεδρος για τη συμμετοχή του στα προγράμματα του Συνεδρίου οφείλει να έχει μαζί του τον απαραίτητο αθλητικό ρουχισμό.

Ο Σύνεδρος δε θα πρέπει να εγκαταλείπει τα προσωπικά του είδη εντός του χώρου του Συνεδρίου και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξή τους. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των Συνέδρων.

 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ο Σύνεδρος οφείλει να διατηρεί τους χώρους του συνεδρίου καθώς και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια - τουαλέτες) καθαρούς μετά από κάθε χρήση.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, οι Σύνεδροι οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να είναι απολύτως συνεργάσιμοι με τους υπευθύνους του Συνεδρίου. 

Μπορούν να παρακολουθούν - είτε συμμετέχοντας είτε όχι - αρκεί να μη δημιουργούνται προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν τον Σύνεδρο από τον συνεδριακό χώρο και να μην επιτρέψουν την είσοδό του.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου απαγορεύεται η ιδιωτική βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο (κάμερα - κινητό τηλέφωνο), πλην της λήψης ενός μικρού αριθμού ενδεικτικών στιγμιοτύπων (φωτογραφιών ή βίντεο διάρκειας μικρότερης του 1 λεπτού) για αναμνηστικούς λόγους ή για προσωπική δημοσίευση στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media). Η φωτογραφική και κινηματογραφική κάλυψη του Συνεδρίου θα γίνει από εξουσιοδοτημένη επαγγελματική ομάδα, και οι Σύνεδροι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να προμηθευτούν υλικό που μπορεί να αποφασίσει να τους παρέχει η GRAFTS.

Η GRAFTS διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα όλου του υλικού που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου από την επαγγελματική ομάδα που θα αναλάβει το έργο, και όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο αποδέχονται αυτόματα με την εγγραφή τους πως ενδέχεται να εμφανιστούν σε φωτογραφίες ή βίντεο χωρίς να τους ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού.

Το καθ’ οποιαδήποτε μορφή περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το υλικό (έντυπο - ηλεκτρονικό κλπ), η εκπαιδευτική μέθοδος, τα σήματα, οι χορογραφίες και το σύστημα διάρθρωσης τους αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της GRAFTS και απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή χρήση χωρίς την έγκριση της. Σε διαφορετική περίπτωση η GRAFTS επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ H GRAFTS θα διατηρήσει τα στοιχεία που οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο Συνέδριο υποβάλλουν κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ή έντυπης Φόρμας/Αίτησης Εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της GRAFTS μαζί τους σχετικά με το Συνέδριο. Επίσης μπορεί να αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν για την παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών της GRAFTS (σε συμφωνία με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας www.grafts.gr, εάν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά). Κάθε υποψήφιος Σύνεδρος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανα πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή του ενημερώνοντάς τη GRAFTS σχετικά.

 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η πολιτική ακύρωσης δεν επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων. Οι Σύνεδροι που δε θα συμμετάσχουν για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια - υπαναχώρηση κλπ) μπορούν να εξαργυρώσουν το 75% του κόστους συμμετοχής (και το 100% σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ανώτερης βίας) σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από τη GRAFTS στους επόμενους 6 μήνες.

 3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η GRAFTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής:

α) λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που υπάρχουν κατά τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες β) βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή από κάθε πλευρά, έχοντας πρόσφατα εξεταστεί σχετικά από ιατρό για αυτό, και πως η κατάσταση της υγείας τους τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες γ) δηλώνουν πως θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα κατά τη συμμετοχή τους σε κάθε τέτοια δραστηριότητα

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Η GRAFTS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του Συνεδρίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.