Κανονισμός Συμμετοχής 6th GRAFTS Fitness Summit

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  Στους παρακάτω κανονισμούς, οι λέξεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: 1) SUMMIT στο 6th GRAFTS Fitness Summit, 2) ΣΥΝΕΔΡΟΙ, σε αυτούς που έχουν νόμιμα εγγραφεί, έχουν καταβάλει το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής και συμμετέχουν στο 6th GRAFTS Fitness Summit, 3) GRAFTS, στη FITNESS INNOVATION E.E., Μιαούλη 14, Κομοτηνή, Ελλάδα.

 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
  Με τη συμπλήρωση της αίτησης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) ή με την καταβολή του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής, ο υποψήφιος συμμετέχων στο Summit αυτόματα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής και τον κανονισμό του Summit.

 3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΧΩΡΟΙ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
  Το Summit διοργανώνεται από τη FITNESS INNOVATION E.E., Μιαούλη 14, Κομοτηνή, Ελλάδα.

  Θα διεξαχθεί στις 19, 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Ακίνητο Tae Kwon Do Π. Φαλήρου και στο Γυμναστήριο Peak Fitness Hall, και πιο συγκεκριμένα στους χώρους αυτών που θα καθορίσουν οι διοργανωτές.

  To checking θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 08:00.

 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  Η συμμετοχή στο Summit επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
  Η είσοδος και η έξοδος στο συνεδριακό χώρο επιτρέπεται στους Συνέδρους που θα φοράνε το ειδικό visa band (βραχιολάκι), το οποίο θα παραλαμβάνει ο κάθε Σύνεδρος κατά την διαδικασία της εγγραφής του ή του checking. Θα πρέπει ο Σύνεδρος να το φορά συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του Summit. Δε θα πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς στην περίπτωση αυτή καταστρέφεται και καθίσταται ανενεργό.

  Η συμμετοχή στα προγράμματα επιτρέπεται στον χώρο που υποδεικνύεται από τους διοργανωτές.

  Οι Σύνεδροι οφείλουν επιπλέον να έρχονται στην προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης και να αποχωρούν στη λήξη των μαθημάτων, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να παρέχονται με πληρότητα.

 6. ΠΑΡΟΧΕΣ
  Με την εγγραφή και την παραλαβή του visa band, ο Σύνεδρος παραλαμβάνει το έντυπο υλικό, τις σημειώσεις των εισηγητών (εφόσον διατίθενται) και ο,τιδήποτε άλλο παρέχεται από τους διοργανωτές.

 7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
  Ο Σύνεδρος για τη συμμετοχή του στα προγράμματα του Summit οφείλει να έχει μαζί του τον απαραίτητο αθλητικό ρουχισμό.

  Ο Σύνεδρος δε θα πρέπει να εγκαταλείπει τα προσωπικά του είδη εντός των χώρων του Summit και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξή τους. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων των Συνέδρων.

 8. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  Ο Σύνεδρος οφείλει να διατηρεί τους χώρους του συνεδρίου καθώς και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια - τουαλέτες) καθαρούς μετά από κάθε χρήση.

  Κατά την διάρκεια του Summit, οι Σύνεδροι οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια και να είναι απολύτως συνεργάσιμοι με τους υπευθύνους του Summit. Μπορούν να παρακολουθούν -είτε συμμετέχοντας είτε όχι- αρκεί να μη δημιουργούνται προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν τον Σύνεδρο από το συνεδριακό χώρο και να μην επιτρέψουν την είσοδο του.

 9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  Κατά τη διάρκεια του Summit απαγορεύεται η ιδιωτική βιντεοσκόπηση με οποιοδήποτε μέσο (κάμερα - κινητό τηλέφωνο), πλην της λήψης ενός μικρού αριθμού ενδεικτικών στιγμιοτύπων (φωτογραφιών ή βίντεο διάρκειας μικρότερης των 30 δευτερολέπτων) για αναμνηστικούς λόγους ή για προσωπική δημοσίευση στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media). Η φωτογραφική και κινηματογραφική κάλυψη του Summit θα γίνει από εξουσιοδοτημένη επαγγελματική ομάδα, και οι Σύνεδροι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να προμηθευτούν υλικό που μπορεί να αποφασίσει να τους παρέχει η GRAFTS.

  Η GRAFTS διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα όλου του υλικού που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια του Summit από την επαγγελματική ομάδα που θα αναλάβει το έργο, και όλοι οι συμμετέχοντες στο Summit αποδέχονται αυτόματα με την εγγραφή τους πως ενδέχεται να εμφανιστούν σε φωτογραφίες ή βίντεο χωρίς να τους ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού.

  Το καθ' οποιαδήποτε μορφή περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το υλικό (έντυπο - ηλεκτρονικό κλπ), η εκπαιδευτική μέθοδος, τα σήματα, οι χορογραφίες και το σύστημα διάρθρωσης τους αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της GRAFTS και απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή χρήση χωρίς την έγκριση της. Σε διαφορετική περίπτωση η GRAFTS επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

 10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  Η πολιτική ακύρωσης δεν επιτρέπει την επιστροφή χρημάτων. Οι Σύνεδροι που δε θα συμμετάσχουν για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια - υπαναχώρηση κλπ) μπορούν να εξαργυρώσουν το 75% του κόστους συμμετοχής (και το 100% σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ανώτερης βίας) σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται απο τη GRAFTS στους επόμενους 6 μήνες.

 11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Η GRAFTS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων στο Summit, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής:
  α) λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που υπάρχουν κατά τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
  β) βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή από κάθε πλευρά, έχοντας πρόσφατα εξεταστεί σχετικά από ιατρό για αυτό, και πως η κατάσταση της υγείας τους τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες
  γ) δηλώνουν πως θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα κατά τη συμμετοχή τους σε κάθε τέτοια δραστηριότητα

 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
  Η GRAFTS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του Summit, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.